Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 16 februari 2018

”Ensidig debatt risk för skogsbruket”

För att gynna skogsbruket måste debatten breddas, menar Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

FOTO: Ann Lindén

För att endiskussion ska bli intressant krävs att det finns en tydlig skillnad mellan de olika sidorna. Men det är också bra om man är eniga om en del grundläggande fakta.

I diskussionen om skogen och miljön finns det inte någon risk att åsiktsskillnaderna är för små. Däremot är det ett problem att frågeställningarna och världsbilden är så totalt olika.

Det finns en grupp miljöaktiva som vill att skogsbruket ska upphöra helt och skogen få sköta sig själv. Man får anta att målet är att all skog om några hundra år ska börja likna urskog. Men det är en mycket liten grupp och inom överskådlig framtid kommer denna inte att hörsammas. Den här extrema gruppen är ändå förvånansvärt väl representerad i debatten och gör att tonläget ofta blir hårt och oförsonligt.

Den relevanta frågan är naturligtvis hur intresset av en hög skogsproduktion ska vägas mot intresset av att värna miljön. Det är inte orimligt att avvägningen skiftar över tiden och det är bra om frågan debatteras.

Det är politikerna som genom lagar och regelverk i slutändan får göra avvägningen. I det sammanhanget är det oroväckande att det i stort sett bara är miljöintresset som förs fram av regeringens representanter.

 Knut Persson.
Knut Persson. FOTO: Privat

Socialdemokraterna i regeringen är naturligtvis väl medvetna om skogens avgörande betydelse för ekonomi och sysselsättning i landet. Utan biobränslen skulle det också bli kallt i många svenska bostäder. Men socialdemokraterna väljer att hålla tyst.

Det finns ett mycket starkt svenskt intresse av att skogsproduktionen ökar. Det skulle gynna vår ekonomi och sysselsättning och även minska utsläppet av växthusgaser. Frågan är hur det kan göras med fortsatt höga miljöambitioner.

En väg skulle kunna vara att öka avsättningen till skyddad skog, samtidigt som man öppnar för åtgärder i merparten av skogen som gör att den växer snabbare. Men det är en politik som kräver en ökad statlig finansiering. För de som tror på den här vägen är det nedslående att finansieringen i dag inte räcker till att sköta och hålla koll på de skogar som redan är skyddade.

Det är inte ovanligt att politikernas ambitioner är större än vad pengarna räcker till. Men i skogspolitiken innebär det en mycket allvarlig risk. Skogsbruket får leva med att man kanske anser att avvägningen mellan produktion och miljö inte är helt rätt gjord. Däremot är de senaste årens trend att man hindrar enskilda skogsägare att använda sin skog utan att betala någon ersättning helt oacceptabel.LÄS MER: ”Med rätt åtgärder kan skogen bli än viktigare”

Relaterade artiklar

Till toppen