Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 22 december 2017

Dags att uppfinna en ny kakelugn

Den samsyn som ledde fram till kakelugnens födelse för 250 år sedan behövs även för dagens utmaningar. Det skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling.
Pär Fornling.

I dagarna har kakelugnen fyllt 250 år. Det började med att skogen var på väg att försvinna. De öppna eldstäderna krävde enorma mängder ved och den mesta värmen försvann genom skorstenen. En kylig januaridag 1767 träffades Rikets råd på Stockholms slott och begrundade problemet. Det resulterade i ett uppdrag till innovatörerna Carl Cronstedt och Fabian Wrede att hitta på något. Grunden för kakelugnen, att leda runt röken i kanaler, var inte ny, men de fulländade tekniken. Redan hösten samma år presenterade Cronstedt & Wrede sin konstruktion för att spara ved. Det är en pusselbit till dagens virkesrika skogar.

Det var ett exemplariskt sätt att lösa energikrisen: Alla drog åt samma håll. Forskning och vetenskap fick stöd och resultatet applicerades med full kraft. Genom en massiv information och upplysning byggdes kakelugnar över hela landet.

Gårdagens energikris har förbytts till dagens klimatkris. Och fortfarande är skogen i centrum, nu som lösningen på problemet. Det behövs lite av beslutsamheten från 1700-talet för att komma fram.

För det första handlar det om att enas om en vetenskaplig grund. Avvikande meningar kommer alltid att finnas, men det vore klargörande om man, precis som ”Rikets råd” för 250 år sedan, kunde enas om en officiell handlingslinje genom en bred vetenskaplig granskning. Den kan involvera allt från Ingenjörsakademien till universitet och fristående experter.

Det finns frågetecken (skogsmarken) och hur bråttom det är att dämpa klimatförändringen. Tänker vi kortsiktigt och tror att jordens undergång finns om hörnet handlar det mest om att bygga virkesförråd. Vi får ändå utgå från att dagens vetenskapliga huvudfåra bekräftas; ett långsiktigt tänkande där skogsbruket är en lösning på klimatproblemet.

Med en vetenskaplig samsyn och en officiell svensk linje går det förhoppningsvis att göra intryck på omvärlden, inte minst hos våra vänner i EU. De har oroväckande svårt att tänka två tankar samtidigt. Vi läser engelska larmrapporter om utsläppen av kol från nya kraftverk som eldas med trädbränsle. Att träden bundit in kol medan de växt glöms bort. Alternativt räknas bara trädens upptag. Och kopplingen till att trä ersätter fossila material förbises. Det är samma enkelspåriga tänkande som hotar leda till EU-förslag om avverkningstak och lägga locket på för tallolja som alternativ till vanlig diesel.

En hel del talar för att klimathotet är den enskilt största frågan inför framtiden. Då får man lägga allt annat åt sidan och fokusera på att skogen är lösningen, med samma kraft och trovärdighet som Rikets råd uppbådade.

Pär Fornling

red@landlantbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen