Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 8 november 2019

”Det är bättre att maximera nyttan än antalet hektar”

Tron på att allt ordnar sig till det bästa bara naturen lämnas orörd är alldeles för djupt rotad. Det skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling, ledarskribent, Land Skogsbruk.
Pär Fornling, ledarskribent, Land Skogsbruk.

Vi argumenterar om procent och bråkar om hur antalet hektar ska räknas för att nå målen för avsättningar till naturvård. Fast egentligen handlar det om fel saker. Ett överordnat mål är rimligen en viss nivå av biologisk mångfald, en trivsam skog för naturupplevelser och andra nyttigheter. Antalet hektar är bara ett av flera medel.

Det finns anledning att fundera mer över hur vi kan få maximal nytta på minimalt antal hektar. Att tänka kvalité, inte bara volym.

Tron på att allt ordnar sig till det bästa bara naturen lämnas orörd är alldeles för djupt rotad. Det har, på lösa grunder, blivit en dogm. Nyligen larmade Skogsstyrelsen om att reservat växer igen på grund av bristande skötsel. Naturligtvis är det så. I de flesta fall tar granen över om skogen lämnas vind för våg. Alternativt kan boken, som är ett annat livskraftigt ”sekundärträd”, bli vinnare.

Vi har nästan bara kulturskogar med en mängd naturvärden skapade tack vare människan. Till de mest värdefulla miljöerna hör gamla betesmarker med frihuggna ekar och hamlade träd.

Många av dessa områden har mer eller mindre tvångsmässigt lösts in av samhället och nu gör bristande skötsel att naturvärden försvinner i granens skugga. Med andra ord har vi betalat för något som tidigare var gratis och nu riskerar att gå förlorat.

Naturvärden är förstås positivt påverkbara. Det bekräftas av forskning kring den miljöhänsyn som tas i det pågående skogsbruket. Högstubbar och evighetsträd gör nytta, liksom lämnad död ved, kantzoner och alla andra åtgärder. Naturnyttan i en brukad ekskog är större än den som lämnas för fri utveckling.

Björk bör lämnas i grupper, inte enskilda träd. Mulmholkar för insekter fungerar som hålträd, anlagda viltvatten betyder mycket både för mångfald och rekreation. Och med mer kunskap kan tätortsnära skogar, någorlunda enkelt kombinera produktion och friluftsliv.

Vi behöver över huvud taget veta mer för att gå vidare. Det handlar om allt från hur vi behåller och utvecklar dagens naturhänsyn under kommande trädgenerationer till nya innovativa lösningar. Holken med mulm (murken ved och annat som samlas i hålträden) kan gärna vara ett exempel.

Och det behövs resurser för att vårda det vi redan har. I politiken talas ofta om det ”dukade bordet”. För att ansluta till det kan man säga att glädjen med dyrt inköpt bordssilver blir betydligt större om man lägger kraften på att putsa servisen i stället för låta den växa med allt fler svartoxiderade delar.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen