Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 9 november 2018

”Bra rådgivning bygger förtroende för myndigheten”

Det är inte hållbart för näringen att ligga i krig med den egna myndigheten Skogsstyrelsen och myndigheten självt har ett förtroende att förvalta, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Skogsstyrelsen får mycket missriktad kritik, anser ledarskribenten.
Skogsstyrelsen får mycket missriktad kritik, anser ledarskribenten. FOTO: Marie Henningsson

Ett lågvattenmärke i relationen med den skogliga myndigheten var när alla ekar tillhörde kronan. Bönderna straffades då träden vandaliserades och tjänstemännen som anmälde dem fick provision på böterna! Massor av bönder drogs inför rätta på lösa grunder.

Det var ett sätt för jägmästaren att dryga ut en ganska usel lön. Men, som professor Lars Kardell konstaterat, gjorde det tjänstemännen korrupta och djupt impopulära. Därefter har det bara blivit bättre. Nu märks emellertid en del oroande tendenser.

Johan Smedin, vid Linneuniversitetet, har skrivit rapporten ”Framgångens missnöje med skogspolitiken”. Den bygger på intervjuer och enkätfrågor till 900 av Södras medlemmar. Rapporten speglar hur de upplever dagens myndighetsutövning.

Resultatet kan faktiskt läsas på olika sätt. Förtroendet för myndigheten och tjänstemännen är imponerande högt. Men det finns tendenser åt motsatt håll. De tillfrågade menar att miljöorganisationer får företräde i debatten och att en del tjänstemän färgas av privata intressen. Inte minst tycker en klar majoritet att rådgivning är myndighetens viktigaste verktyg, samtidigt som det erbjuds allt färre råd.

Delvis rider myndigheten förmodligen på gamla meriter för att erhålla de höga betygen. Höjdpunkten i relationen var när skogskonsulenter tog sig tid att titta över fastigheten och ge goda råd.

Bästa chansen att träffa en konsulent idag är att be om hjälp med kontinuitetsskog eller någon miljöåtgärd. Det är oroande ensidigt. Därmed riskerar myndigheten att tappa förtroende i andra frågor. Det vore förödande eftersom rådgivning är politikens främsta medel. ”Konsulenter” som pratar föryngring och röjning behövs, om än de får ny form och skepnad.

Dessutom har vi elefanten i rummet: Nyckelbiotoper, habitatdirektiv och avverkningsförbud i fjällnära skog. Förtroendet urholkas av beslut som begränsar möjligheten att bruka marken.

Å ena sidan får Skogsstyrelsen mycket missriktad kritik; ansvaret vilar på regering och riksdag. Å andra sidan är det naivt när man ger sken av att jakten på nyckelbiotoper är en vanlig inventering. Konsekvenserna är ju uppenbara.

Frågorna måste få en rättssäker lösning och hanteras på ett sätt så att den vanliga verksamheten flyter på. Relationerna med Skogsstyrelsen är viktiga. Det är inte hållbart för näringen att ligga i krig med den egna myndigheten och myndigheten har ett förtroende att förvalta. Inte minst när det gäller rådgivning.

Det tar lång tid att återupprätta ett förlorat förtroende. Ekarna kom att kasta sin skugga långt fram i tiden.

Pär Fornling,

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Till toppen