Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 23 februari 2018

”Avverkning kan överklagas med ett knapptryck”

Det finns en risk med att låta ideella föreningar få överklaga beslut om avverkningar – byråkratin kan bli kostsam och förlamande. Det skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling.
Pär Fornling.

På regeringens bord finns en utredning om skogsvårdslagen. Utredaren, Fredrik von Arnold, föreslår att ideella föreningar ska få överklaga beslut om avverkningar i fjällnära områden och ädellövskog.

Att fältbiologer i Ystad med en knapptryckning kan överklaga rättigheter för en markägare i Långsele öppnar ett hisnande perspektiv. Om fältbiologerna någonsin varit i Långsele har i sammanhanget ingen betydelse. Hundra medlemmar är nästan det enda som krävs. Och om miljöorganisationer får överklaga är det inte långt till friluftslivet, med allt från cykelklubbar till ryttarföreningar. Många bjuds in för att vara med och besluta om hur privat ägda egendomar förfogas.

Enskilda markägare hamnar i ett osäkert moras och dammluckorna öppnas till en kostsam och förlamande byråkrati.

Det är förstås omöjligt att förutse vad som händer. De som i princip betraktar varje avverkning som brott får verktyg att agera. Och verktygen är lätta att använda. Utredaren betonar att beslut som kan överklagas måste publiceras elektroniskt. Därmed kan ett finurligt dataprogram göra processen mer eller mindre automatisk.

En grundläggande fråga är varför man över huvud taget funderar på att gå den här vägen. Den över 300 sidor långa utredningen har ingen som helst analys som visar att dagens regelverk fungerar dåligt.

Anledningen till förslaget är Århuskonventionen. Den handlar om allmänhetens möjlighet att rättsligt pröva miljöbeslut. Det är upp till varje land att formulera reglerna. I vad mån det involverar skogsbruket är tveksamt. Det finns goda skäl att avvisa utredningens förslag och vid behov försvara handlingslinjen i omvärlden.

Att det handlar om fjällnära områden och ädla lövträd beror på att avverkningar där kräver tillstånd av Skogsstyrelsen. Det handlar om ett tusental ärenden om året.

Den stora mängden avverkningar hanteras byråkratiskt genialt. Årligen får Skogsstyrelsen in ungefär 60 000 anmälningar om avverkning. Det är fritt fram för markägaren om myndigheten inte hört av sig inom sex veckor.

På så sätt slipper man formella beslut om varje ärende och myndigheten kan koncentrera sig på det viktiga. Det finns följaktligen inte heller en mängd beslut att överklaga.

Ett alternativ är att hantera alla avverkningar på samma sätt. Det hindrar inte ett regelverk som värnar ädellöv och fjällnära områden. Tack vare ny teknik har myndigheten bättre möjligheter än någonsin att hålla koll på skogen och vid behov föreskriva åtgärder vid avverkningar i känsliga områden.

Risken är emellertid den rakt motsatta. Att alla avverkningar dras in i en karusell med överklaganden. Att dammluckorna osäkras.

Relaterade artiklar

Till toppen