Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 18 maj 2018

Avverka mer i svenska skogar!

Skogen har en nyckelroll när Sverige ska ställa om till en fossilfri framti, men kommer skogen verkligen räcka till alla nya behov, undrar Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Det finns skäl att avverka mer, tycker ledarskribenten.
Det finns skäl att avverka mer, tycker ledarskribenten. FOTO: Rolf Segerstedt/montage

Till ytan är Sverige ett ganska stort land, större än till exempel Tyskland. På drygt två tredjedelar av ytan växer skog. Man skulle därför kunna tro att Sverige har skog så det räcker, men det är precis tvärtom.

Svensk skogsindustri gör just nu rekordvinster. Det enda bekymret verkar vara att den kalla och snörika vintern gjorde det svårt att få ut virket från skogen. Med ännu mer virke hade vinsterna blivit ännu större.

Skogen har en nyckelroll när Sverige ska ställa om till en fossilfri framtid. Det mesta som vi använder olja till kan ersättas med produkter som kommer från skogen. Det gäller till exempel fordonsbränsle och olika fibrer till kläder.

Men frågan är hur skogen ska räcka till alla nya behov. All skog som avverkas används redan och dessutom importerar skogsindustrin ungefär en tiondel till. Industrin använder alltså redan 110 procent av den svenska avverkningen.

Och då dominerar fortfarande den traditionella produktionen helt. Virket används till att producera sågade trävaror, massa och en mängd olika papperskvaliteter. Inom den traditionella industrin ökar förädlingsgraden så att till exempel mer avancerade träprodukter kan få en ökad användning i byggnader.

I Domsjö, några kilometer utanför Ö̈rnsköldsvik, finns långt framskridna planer på ett gigantiskt bioraffinaderi där investeringarna är i storleksordningen 15–22 miljarder kronor. Virkesbehovet är enormt, det behövs nästan en tiondel av den svenska avverkningen. Men det är tveksamt om investeringen kommer att genomföras eftersom det svenska virket inte räcker, och en så stor satsning kan inte i huvudsak bygga på importvirke.

Om de svenska skogarna varit hårt utnyttjade med små virkesvolymer hade det inte varit mycket att göra åt saken. Men under lång tid har virkesvolymen byggts upp eftersom avverkningarna varit mindre än tillväxten. Nu växer skogen omkring 120 miljoner kubikmeter och vi avverkar omkring 90 miljoner.

Det finns skogar med mycket höga naturvärden som inte ska avverkas. Problemet är att den otydliga skogspolitiken vi har i dag riskerar att lägga en död hand över stora skogsområden som borde ingå i skogsbruket. Det betyder i så fall mindre möjligheter att ersätta oljan och mindre arbete och inkomster i Sverige. I merparten av de svenska skogarna finns det goda grunder att försöka öka tillväxten ytterligare och öka avverkningarna.

Knut Persson

red@lantbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen