Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 1 september 2017

Avlövad framtid om vi inte tar vara på möjligheterna

Asken är rödlistad men för den arten görs i stort sett inget. Det finns ett övergripande samhällsintresse att ha en mångfald av trädslag, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Ask är numera en rödlistad art. Livets träd, som det kallas i den nordiska mytologin, är med andra ord hotat. När det gäller andra rödlistade arter köper staten reservat i mängder för att bevara dem. För asken gör man i stort sett ingenting. Livets träd lämnas att dö.

Hotet är askskottsjukan. I spåren av dess framfart står mängder döda askar med ödsligt kala grenverk, men bland dem lyser enstaka träd trotsigt gröna. Det inger hopp. Lösningen är att identifiera träden med livskraft, anlägga fröplantager och uppföröka en ny generation av resistenta träd. Det finns en plan men knappast några pengar. Arbetet går i snigelfart genom bidrag från privata fonder. En miljon kronor skulle göra underverk.

En miljon för att rädda livets träd! Man ska ha respekt för pengar, men det är inte mycket i skogliga sammanhang. Tyvärr är det ganska typiskt för den dumsnåla inställningen till lövträdens möjligheter. Det läggs i stort sett ingenting på att förädla träden trots att potentialen för att bättra på tillväxten och öka kvalitén är minst lika stor som för gran och tall.

För snart fyra år sedan kom Skogforsk med ett förslag på hur man kan öka beredskapen mot klimatförändring och ta vara på lövträdens möjligheter. Därefter har ingenting hänt. Utredningen är på väg att bli ytterligare ett offer för skogens slukhål (se ledare i Land Lantbruk nr 31-32 eller googla på ”skogens slukhål”). Det handlar om förslag som medvetet glöms bort utan att någonting händer. Tyvärr håller ”Förvaltning av lövträdens genresurs” att glida ner i ett skogligt slukhål.

Utgångspunkten är att bok, ek och andra lövträd kommer att kunna växa långt norrut till följd av klimatförändringen. Förslaget går ut på att ha en beredskap för att få fram bra förädlade plantor med en stabil genetisk bredd.

Man väljer ut 500 fina plusträd och planterar dem på fem olika breddgrader. Den bästa avkomman blir fröträd för nya plantor. I praktiken är det en light-version av konventionell förädling. Metoden kan uppgraderas i ett senare steg. Oavsett hur det går med klimatet är det en investering för framtiden. Resultatet blir tåliga plantor för många breddgrader av bra kvalité och med högre tillväxt. Prislappen för tio olika trädslag beräknas vara ungefär 2,5 miljoner kronor om året. För alla tio tillsammans.

Att skogsindustrin är mest intresserad av gran och tall är inte konstigt. Det är de stora kommersiella trädslagen. Men det finns ett övergripande samhällsintresse att ha en mångfald av trädslag. Och några miljoner kronor om året är faktiskt en billig försäkringspremie inför framtiden.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen