Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 8 februari 2019

”Att konstruktivt bygga vidare på det som förenar”

Foder i landskapet är en framgång för skogsägarna och jägarna – men även för miljöorganisationerna, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling skriver ledare i Land Skogsbruk.
Pär Fornling skriver ledare i Land Skogsbruk.

Det finns många saker att bråka om i skogen. Områden där åsikter och intressen går isär och cementeras i skyttegravar. Mer konstruktivt är att hitta det som förenar, där alla drar åt samma håll. Det finns faktiskt. ”Vild och bortskämd” är ett EU-finansierat projekt om att skapa mer foder i landskapet för älgar och annat klövvilt.

För skogsägarna är vinsterna uppenbara. Allt som bidrar till att minska betesskadorna är av godo. För jägarna ger det bättre skjutbart vilt. För miljöorganisationerna är ökad biologisk mångfald en hjärtefråga. Trion enas i projektet, tillsammans med forskare och myndigheter.

Ett grundläggande bekymmer är förstås en alltför hög viltstam. Nivån på avskjutningen lär förbli ett tvisteämne. Likväl är det ett viktigt steg, både i sak och principiellt.

Miljöorganisationerna har varit anmärkningsvärt passiva i frågan om viltskador. Jakt är knappast någon hjärtefråga. Många anser nog att jakten är i konflikt med grundläggande värderingar. Då är det enklare att blunda för problemen, men frågan om klövviltets framfart hakar oundvikligen i miljörörelsens mest näraliggande frågor.

Att, som i Naturskyddsföreningens yttrande om en reviderad viltskadepolicy (september 2017), delvis avfärda frågan med formuleringar om att ” skogsbruket är största hotet mot biologisk mångfald” adresserar inte problemet.

Den biologiska mångfalden påverkas. Att plantera lövträd kräver oftast att träden hägnas in och där det borde växa tall planteras gran.

Det medför i sin tur att det mörknar i skogarna vilket gör att blåbärsris, lingonris och annan markvegetation tynar bort i mörkret. Och gran på mark lämpligast för tall är ingen bra lösning för tillväxt och produktion. Det leder till en negativ spiral där tallens utbredning minskar med resultatet att betestrycket ökar på en krympande areal tall.

I ”Vild och bortskämd” tar man fasta på det som förenar i stället för det som skiljer. Det är ingen dålig utgångspunkt att bygga vidare på. Förhoppningsvis kan det leda till något större och oavsett vilket är det ett välkommet och konstruktivt arbete med en angelägen fråga.

Man kan tala om att Rasera murar. Nyligen konstaterade Skogsstyrelsen att det måste finnas betydligt mer rönn, asp, sälj och ek i landskapet. Det som i älgsammanhang förkortas Rase.

Pär Fornling,

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Till toppen