Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 23 juni 2017

"Äganderätten avgörande för investeringar"

Skogsbrukets viktigaste fråga är att lönsamheten på skogsgården blir tillräckligt hög. De som är verksamma i skogen är naturligtvis värda en vettig ersättning, men det handlar också om mycket mer. Det skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

FOTO: Birgitta Sennerdal

Om inte lönsamheten är tillräckligt hög blir det svårare att frivilligt ta miljöhänsyn. Och till slut handlar det om att skapa arbete och inkomster på landsbygden runtom i Sverige. Utan ett lönsamt skogsbruk blir det i stora delar av landet näst intill omöjligt att få en vital, livskraftig landsbygd.

Åtminstone teoretiskt är ekonomi inte så svårt, det gäller att få intäkterna så höga som möjligt och kostnaderna så låga som möjligt. Priset på skogens dominerande slutprodukter, alltså papper av olika kvalitéer och sågade trävaror, styrs av världsmarknaden och kan bara påverkas marginellt. Däremot kan man ifrågasätta om skogsbolagen, inklusive skogsägarföreningarna, gör tillräckligt för att utveckla nya mer lönsamma produkter.

Att skogsgården kunnat behålla en hygglig lönsamhet beror nästan helt på att teknikutvecklingen minskat kostnaderna. Det manuella arbete som var vanligt för 50 år sedan hade i dag gett kostnader som varit omöjliga att betala. Men man kan fråga sig om teknikutvecklingen går lika snabbt i dag. Det görs naturligtvis hela tiden detaljförbättringar, men vi ser inte några stora språng som när skördaren utvecklades.

Plantageskogsbruket med träd i långa raka rader på en slät mark kan vara enklare att automatisera. Därför behöver vi i Norden och i Sverige satsa mer på forskning och utveckling som till exempel möjliggör skördare utan förare i vår besvärliga terräng. Kostnaderna i länderna som vi konkurrerar med kommer att sjunka, och då måste även våra kostnader minska.

Även den enskilde skogsägaren kan naturligtvis göra mycket för att stärka den egna gårdens konkurrenskraft. Ett exempel är att plantor från utvalda och förädlade träd ökar tillväxten och gör omloppstiden kortare. Även om det går att få fram tillräckligt med plantor med självföryngring missar man möjligheten att öka tillväxten under en hel generation.

Sist men inte minst har vi politikens påverkan på skogen. Skogsbruk innebär av naturen att investeringar görs i dag och att avkastningen kommer många decennier senare. Ett avgörande villkor för att man ska våga satsa är rättssäkerheten. Att ständigt behöva slåss för äganderätten minskar naturligtvis benägenheten att investera.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen