Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 11 december 2020

”Vi skogsägare ska inte riskera ekonomisk skada om vi skapar naturvärden”

Vad är ett hållbart skogsbruk? Ja, på den frågan finns det nog nästan lika många svar som det finns människor, skriver Paul Christiansson, ordförande LRF Skogsägare.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Paul Christiansson, ordförande LRF Skogsägare.
Paul Christiansson, ordförande LRF Skogsägare. FOTO: Istock

Nationella skogsprogrammet hade häromdagen ett kunskapsseminarium om vad som menas med ett hållbart skogsbruk och hur man utformar en politik för det. Jag tycker det var många intressanta inspel och tankar som kom fram.

Att FNs hållbarhetsmål Agenda 2030 är en bra utgångspunkt var de flesta överens om, om än inte alla. Helhetsperspektivet som finns i de globala målen är oerhört kloka där det tre perspektiven alltid ska råda, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inget står över det andra och alla perspektiv ska uppfyllas. Svårt ja, omöjligt nej.

Peter Holmgren som har arbetat med skogsfrågor världen över menade att vi måste acceptera att hållbart skogsbruk är ett rörligt mål, i tid och rum samt vilka nyttor vi använder. Han menade att det snarare är en riktning vi tar ut än ett exakt mål. Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, pratade om ”Hållbar utveckling av skogen”.

För mig som skogsägare känns båda förhållningssätten kloka. Absolut inte för att vi ska komma undan att bedriva ett hållbart skogsbruk nu, utan att vi i stället kan fortsätta systematiskt på den inslagna vägen vi har i familjeskogsbruket. Steg för steg förfina metoder där vi skapar, utvecklar eller bibehåller produktionsförmågor eller naturvärden. Vi utvecklar metoder med hjälp av nya digitala lösningar för att planlägga eller övervaka skogen. Vi satsar pengar på skogsträdsförädling så att vi kan öka produktionen för nästa generation, markskoningsgarantier, frivilliga avsättningar och mycket mera.

Vi har de senaste åren sett utvecklingen av att många skogsägare har känt att med dagens uttolkning av skogspolitiken har det blivit en ekonomisk risk att skapa höga naturvärden på sin mark. Skogsägaren har lidit både ekonomisk och känslomässig skada på grund av totalt befängd uttolkning av till exempel artskyddsförordningen eller nyckelbiotopsinventeringar.

I skogsutredningen som nyss släpptes nämns en del om detta faktum. Utredaren inser att det måste till en förändring av incitamenten så att vi skogsägare inte ska riskera ekonomisk skada om vi skapar naturvärden, vilket är mycket bra. Tyvärr kan jag inte se att förslagen på lösning är optimala, men insikten om problemet kan ju ge oss en ny riktning mot en hållbar utveckling i skogen, vilket vi alla vill ha.

Paul Christiansson, ordförande LRF SkogsägareLÄS MER: ”Ska vi lösa klimatkrisen måste kol, olja och naturgas stanna i backen”LÄS MER: Att inte bruka är att missbruka för framtiden

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen