Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 15 april 2018

Vad ingår i kapitalunderlaget för räntefördelning?

FRÅGA: Jag är ny skogsägare och har förstått att räntefördelning är ett bra verktyg att använda då man vill slutbeskatta sin skogsinkomst. Men vad ingår egentligen i kapitalunderlaget för räntefördelning, är det samma siffror som i det förenklade bokslutet?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

EXPERTENS SVAR: Nej, det är det inte. Kapitalunderlaget för räntefördelning styrs av egna regler och stämmer inte helt överens med något annat.

För det första så beräknas kapitalunderlaget för räntefördelning vid inkomstårets ingång, i praktiken blir detta siffrorna vid föregående års slut. För inkomståret 2017 så är det alltså siffrorna vid årsskiftet 2016/2017 som gäller.

Sedan får enbart beskattade tillgångar finnas med i kapitalunderlaget för räntefördelning vilket medför att man inte kan använda siffrorna i bokslutet utan att justera.

Jag kan inte gå igenom alla regler kring beräkningen men kan ge exempel på vanliga poster i kapitalunderlaget för räntefördelning hos en skogsägare:

• Skogsfastigheten (verkligt anskaffningsvärde för näringsdelen eller 39 procent av 1993 års taxeringsvärde om fastigheten är förvärvad före 1991)

• Hälften av summan på skogskonto (räknas om eftersom det inte är beskattat ännu)

• Inbetalda insatser i ekonomiska föreningar

• Inventarier (oavskrivet värde)

• Lager

• Bankmedel

• Momsfordran/Momsskuld

• Låneskulder

Eftersom obeskattade tillgångar inte får finnas med så ingår inte en betalningsplan i kapitalunderlaget för räntefördelning.

Man måste ha ett kapitalunderlag på minst 50 000 kr för att få beräkna ett räntefördelningsbelopp.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen