Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 24 augusti 2019

Spåren från förr ger oss viktig information

I dag blir förr i tiden snabbare än man tror, och dåtidens tecken i skogen är viktiga att kunna läsa av, skriver Jenny Karlsson i veckans krönika.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jenny Karlsson.
Jenny Karlsson. FOTO: Viveka Österman

Tänk så lätt man missar detaljer från förr när man strosar omkring i sin skog. Man kanske inventerar skador av insekter, älg eller törnskateangrepp och blicken är fullt fokuserad på små som stora indikationer; en avbruten topp, en liten mörk fläck på stammen eller en klase larver bland barren.

Eller så kontrollerar man gallringsbehovet, och ögat urskiljer noggrant stammarna genom springan i relaskopet. Men man reflekterar kanske inte där och då över den lavbevuxna gropen, stenhögen eller den symmetriska rutan under revor och mossa.

På vår fastighet finns mängder av lämningar från svunna tider, bland annat boplatser. För ett ovetande öga eller ett öga som har annat fokus, är platsen bara lite ojämn mark, men dessa kokgropar, föremål och gravhögar visar att här levde man under bronsåldern; då alldeles vid havet.

På en annan plats i skogen finns under mossa och linnéa, resterna av en grund, en sönderrostad hämtare, en huggkrok och murkna skaklar. Ett huggarläger, för längesedan övergivet, men gläntan var välanvänd när det begav sig.

Dessa lämningar ses som självklara spår från förr, men det finns andra mindre givna tecken som ger oss väldigt viktig information, som påverkar oss nu i vårt skogsägande. Ja, som kan vara helt avgörande för vårt fortsatta brukande av vår skogsmark.

Ett okunnigt öga ser inte att knölarna av mossa är övervuxna stubbar från en tidigare avverkning, att örtrikedomen på marken under trädens kronor beror på betandet när djuren gick på skogen, eller att de återkommande öppningarna i själva verket är gamla stickvägar.

Ändå är det så viktiga tecken på att skogen är regelbundet brukad. Generationer före oss har tagit tillvara på det skogen regelbundet ger. Skydd, virke, ved, beten, vilt, bär och svamp. Det är ju detta som skapat våra unika skogar och vi måste fortsätta ha förtroendet att förvalta och aktivt bruka våra skogar.

Vi skogsägare ska inte behöva bli anklagade för skövling vid en slutavverkning, för plantageskogar, klimatförstörare och så vidare.

När så många människor har blivit så urbana så man förlorat förståelsen för kretsloppet och den naturliga anknytningen till jord- och skogsbruk är det ju en herrans tur att det finns så många duktiga skogsägare, så skogarna fortsätter att ge virke, energi, värme och dessutom rekreation och sinnesro även för kommande generationer.

Idag blir förr i tiden fortare än man anar. Och med tanke på att vår skogsvolym ökat med 100 procent de senaste 100 åren, så känns det hoppfullt att även vi kan lämna massor med spår av klokt skogsbruk till dem som kommer efter oss.

Jenny Karlsson

Skogsägare, ordförande LRF Norrbotten

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen