Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 7 juni 2017

”LRF – en fungerande demokrati”

Där Sveriges, eller kanske Europas, eller kanske världens viktigaste beslut fattades, DÄR var jag med. Jag fick nämligen förtroendet att representera de Västerbottniska LRF-medlemmarna vid riksförbundsstämman som hölls förra veckan. Det skriver Ida Oderståhl.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Ida Oderståhl.
Ida Oderståhl. FOTO: Rolf Segerstedt

Jag har suttit i många olika styrelser och i egenskap av företagare även fått viss inblick i hur politiken fungerar, men aldrig har jag stött på en förening eller organisation som visar på så hög grad av demokrati som LRF. Att LRF sedan driver samhällets i särklass viktigaste frågor gör att detta kändes oerhört stort för mig.

LRF har cirka 150 000 medlemmar och som medlem har alla möjlighet att tycka till om vilka frågor föreningen ska arbeta med. Samma princip råder visserligen inom de flesta föreningar, men det fantastiska med LRF är att möjligheten att påverka organisationen verkligen utnyttjas.

Ute i vårt land har LRF en mängd lokalföreningar som arrangerar medlemsaktiviteter och håller möten. Den enskilda medlemmen kan välja att gå på alla möten eller inget av dem, men oavsett vilket har man alltid möjlighet att skicka in en motion.

En motion kan handla om allt ifrån att man vill ha hjälp att restaurera en bagarstuga till att man vill se förändringar inom den nationella skogspolitiken eller EU-stödens utformning. Kan inte lokalföreningen lösa motionärens fråga skickas motionen vidare till något av rikets 17 olika regionförbund.

På regional nivå behandlar man sedan motionen och beslutar på regionstämman om man ska skicka den vidare till riks. I år skickades inte mindre än 60 motioner vidare till riksförbundet. Efter att motionerna behandlats av riksförbundsstyrelsen är det dags för stämman att fatta beslut.

Som förtroendevaldvid riksförbundsstämman blev vi i år utrustad med varsin iPad, i den fanns alla nödvändiga handlingar och även en flik för votering, något som gjorde stämman effektivt och beslutsprocessen tydlig och säker. Trots att stämman i stort var överens om hur de flesta motioner skulle hanteras fick vi ändå nyttja voteringsknapparna vid ett par tillfällen.

LRF är en rikstäckande organisation med medlemmar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det är lätt att förstå att förhållandena skiljer sig enormt mycket åt för landets jord- och skogsbrukare, men tack vare denna väl genomtänkta process lyckades vi någorlunda enade fatta beslut i samtliga frågor.

I de flesta fallen klubbades riksförbundsstyrelsens förslag till beslut igenom, men i vissa fall beslutade stämman i enlighet med motionärerna eller enligt de tillägg eller ändringar som skickades in under stämmans gång. Det var stundtals rätt heta diskussioner, men i stort handlade det oftast om att ett ”bör” borde bytas ut mot ett ”skall”.

Visst kunde jag stundtals tänka att det kanske var lite resursslöseri att harva igenom motioner som i mångt och mycket liknar dem man haft uppe tidigare år, men samtidigt tycker jag att just detta är fantastiskt. Vi ska vara oerhört stolta över det engagemang som finns inom LRF. Att medlemmar, föreningar och regionförbund skickar vidare motioner som hamnar på riksförbundsstämman är ett tydligt bevis på att demokratin och föreningen fungerar.

Initiativtagaren till varje motion vet att dennes åsikt tas på allvar och ”spelar roll”, man vet att det finns en kraftfull organisation som stöttar och är villig att jobba för förbättringar. Sedan är mängden motioner även ett kvitto på föreningens framgångar. Hade inte LRF skapat positiva förändringar för medlemmarna hade ingen lagt energi på att författa motioner.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen