Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 2 maj 2019

Hur ska skogen ägas i framtiden?

Vid generationsskifte finns mycket att fundera på, och det är inte alldeles enkelt. Men det är även en fråga för hela samhället hur markägandet ska se ut i framtiden, skriver Marit Bohlin i veckans krönika.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Marit Bohlin.
Marit Bohlin.

Inom skogsbruket i dag är det några ämnen som återkommer oftare än andra. Ett av dem är generationsskiften. Denna allvarliga och kanske i bland känslosamma fråga som behöver hanteras med stor respekt. Där jag har mitt hem ligger skogen i avlånga remsor, ibland så smala som tio meter. Det är tydliga spår av hur generationsskiften genomfördes förut. Det var ett sätt att dela upp gården så rättvist som möjligt mellan syskon.

Skogsbruket har sedan utvecklats och idag är dessa skiften/remsor mindre bra att bruka. Det kan vara intressant att fundera lite kring det här ämnet. I dag blir vi matade med information om generationsskiften. Det anordnas träffar, kurser och hjälp från flera olika företag, banker med flera. Tyngdpunkten i denna information är att börja i tid för att samäga är inget bra alternativ, och att ta hjälp av någon professionell. Här kan det vara bra med ett visst kritiskt tänkande. Vem kommer den informationen i från och vilken är deras affärsidé?

Jag funderar vidare kring just affärsidén och drar paralleller till skogsmarkspriserna. De har de senaste åren skjutit kraftigt i höjden i stora delar av landet. Det får konsekvenser i att vissa generationsskiften har blivit omöjliga att genomföra på ett rättvist sätt. Om vi tittar på råden vi fick ovan så ska det inte väntas för länge. OK, vi börjar prata om generationsskifte, då är steg ett klart. Sen kommer nästa råd kring samägande, då börjar det bli mera klurigt. Markpriserna är så höga så för att kunna lösa ut sina syskon krävs en ordentlig trissvinst.

Sista rådet är att ta hjälp, och frågan är ju vad hjälpen ska leda till? En försäljning? Ja, det kan ju vara ett bra alternativ för företaget som hjälper till, men blir alla nöjda? Om utvecklingen får fortsätta i denna takt kommer hela markinnehavet i Sverige att förändras. Det kommer bli större markägare och är det något som är bra eller dåligt? Och i så fall bra eller dåligt för vem?

Det finns mycket att fundera på kring detta ämne och det är inte alldeles enkelt. Det blir också en fråga för hela samhället hur markägandet ska se ut? Ska det fortsätta finnas mindre markägare så kanske det inte är fel att dela upp vissa fastigheter igen. Lagstiftningen kring arvsrätten kan också behöva ses över för att bättre passa till dagens samhälle. Generationsskiften är ett viktigt ämne som vi behöver prata mer om, men med en större respekt för att samhället har förändrats och också med tanke på hur den svenska skogsmarken ska ägas i framtiden.

Marit Bohlin

Blivande skogsägare, LRF Ungdomen

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen