Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 7 maj 2018

Hur ska man deklarera intrångsersättning?

Jag har fått intrångsersättning och undrar hur jag ska deklarera den?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Vibeke Alstad.
Vibeke Alstad.

Först måste vi reda ut vad intrångsersättning egentligen är för något. Intrångsersättning är ersättning som du får när någon annan gör intrång på din mark, någon extern part har alltså fått betala för att få använda din fastighet på något sätt. Exempel på intrång är när ett naturreservat eller biotopskyddsområde bildas, en ledning dras över din mark eller en väg byggs.

Vid ett intrång styrs ersättningens storlek av expropriationslagen, även om uppgörelsen är frivillig och ingen expropriation sker. Om hela fastigheten löses in så ska man få löseskilling motsvarande fastighetens marknadsvärde och om intrånget rör del av fastighet ska man få en intrångsersättning som motsvarar värdeminskningen på fastigheten. Förutom detta ska man enligt expropriationslagen få ett påslag motsvarande 25 procent av marknadsvärdet respektive värdeminskningen. Slutligen ska man få betalt för den ytterligare skada som kan uppkomma i samband med intrånget.

Försäljning av fastighet. Om du har sålt hela eller en del av din fastighet ska du redovisa försäljningen som en kapitalinkomst, du ska skatta för den kapitalvinst som uppkommit precis som vid vilken försäljning som helst. Förutom att skatta för själva kapitalvinsten ska du återföra värdeminskningsavdrag och skogsavdrag som inkomst av näringsverksamhet.

Fastighetsreglering. Om en del av din fastighet har överförts via en fastighetsreglering kapitalvinstbeskattas du för den ersättning du fått i form av pengar, värdet av den mark du eventuellt fått i utbyte beskattas inte.

Allframtidsupplåtelse. Om du har behållit äganderätten till marken så har du i de flesta fall fått en engångsersättning för en allframtidsupplåtelse. Denna engångsersättning beskattas på samma sätt som en delförsäljning. Om växande skog inte ingår i engångsersättningen utan är såld som en separat avverkningsrätt kan ersättningen för skogen, exklusive moms, ändå ingå i kapitalvinsten om utbetalningarna sker samma år. Har du istället sålt skogen som leveransvirke får 60 procent av ersättningen tas upp som kapitalvinst och de resterande 40 procenten tas upp som inkomst av näringsverksamhet.

Övrig skada och andra ersättningar. Ibland kan man få ersättning för att man får sämre möjlighet att använda den delen av fastigheten som man har kvar, ersättning för flyttning av byggnader eller ersättning för förtida avverkning. Dessa ersättningar ska ingå i kapitalvinstberäkningen.

Vibeke Alstad

skogsekonom, LRF Konsult

Har du en fråga till någon av våra experter? Mejla red@landlantbruk.se

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen