Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 7 april 2019

Ensam är inte stark – vi behöver gemenskap

Alla är olika som skogsägare men med en gemensam nämnare - en vilja att bruka skogen. Därför behöver vi skapa gemenskap och lagkänsla, skriver Marit Bohlin i veckans krönika.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nu börjar det nya året med LRF Ungdomen och som traditionen bjuder har vi en teambuilding-dag. Många kanske undrar vad det ska vara bra för. Är det inte bara att sätta igång och jobba?

Vi har fått in tre nya i styrelsen och den är därmed att betrakta som en helt ny styrelse. Inför denna träff fick samtliga göra en beteendeanalys och utifrån den beskrivs hur vi kan vara att samarbeta med. Lite förenklat beskrivet. Det som är bra med analysen är att den dels kan vara en ögonöppnare för mig själv, dels en insikt om hur de andra i gruppen kan bete sig.

Det är lite det här som är kärnan. För att samarbeta i en grupp behövs kunskap om hur andra i gruppen arbetar. Det ger en förståelse och snabbhet i arbetsflödet. Det ger också en god stämning i diskussioner.

Vi kommer nu att skapa gemensamma spelregler. Det kan vara exempelvis regler kring hur man begär ordet i diskussioner. Allt detta kommer att leda till att vi blir en tajt grupp som kan arbeta framåt på ett effektivt sätt. Vi kommer med andra ord att få mycket gjort.

Så, vad kan skogsnäringen lära av detta? Ja, kanske att anamma lagkänslan. Så som det ser ut idag finns grupperingar i samhället som samlas kring en enda fråga. De blir fler och fler och har lätt att samla många. Vi inom skogsnäringen har inte råd att sitta var för sig och tro att samhället kommer att vara statiskt.

Tänk om vi skulle samla alla företag, stora som små, inom skogsnäringen – från skogsägaren, till de multinationella företagen och alla olika företagstyper. Helt enkelt många som på något sätt har skogen som arbetsplats. Vi samlas för den svenska skogen, precis som informationskampanjen med samma namn gjorde.

Det finns redan som jag precis nämnde exempel på samarbeten och det är bra, men jag tror att vi kan bli bättre. Det skulle leda till att vi blir effektivare i arbetet med de frågor som är viktigast för stunden.

Att arbeta tillsammans ska inte underskattas. Speciellt om vi ska försöka arbeta mera offensivt och leda samtalen. Jag ser en stor förbättringspotential bland skogsägarna. Att vandra runt i sin skog och leta barkborrar eller titta efter gallringar, eller att inte vara så mycket i sin skog alls. Det finns många olika typer av skogsägare med en gemensam nämnare – skogen. Men vi är alla en del av laget som vill fortsätta bruka skogen. Därför behöver vi skapa gemenskap och lagkänsla.

Marit Bohlin

blivande skogsägare, LRF Ungdomen

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen