Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 1 juli 2018

”Åtta lagar att ta bort eller förenkla”

En svensk bonde styrs av dubbelt så många regler som för 20 år sedan, skriver Leif Öster i veckans krönika.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Leif Öster, krönikör för Land Skogsbruk.
Leif Öster, krönikör för Land Skogsbruk. FOTO: Privat

Både jordbrukare och skogsägare får ofta höra att avregleringar är på gång. Men det är tomma ord. Jag menar att svenskt skogsbruk skulle fungera alldeles utmärkt med endast en kort uppdaterad miljöbalk och inga andra lagar alls.

1993 års skogspolitik gav oss skogsägare frihet under ansvar. Två år senare beskars friheten av EU. 1996 kom våra egna certifieringar. 1999 kom dagens miljöbalk med samrådskrav för bland annat skogsbruk. Nu har skogssektorn självt infört 45 målbilder för god miljöhänsyn. Det är säkert bra, men krävs det 144 sidor text?

Göran Persson höll i januari ett uppskattat tal på KSLA. Han menade att vi ska höja ambitionerna för både produktion och naturvård. Han efterfrågade just en uppdaterad miljöbalk, med ett samlat regelverk som människor kan stå bakom och förstår. Det är lätt att hålla med Persson. Här är åtta svenska lagar som då lämpligen tas bort eller förenklas;

1. Ta bort det generella strandskyddet. Miljöbalken kan gott precisera en skyddszon på typ 30 meter för den viktiga strandzonen. Men låt landsbygdens folk få bygga utanför denna zon.

2. Minerallagen. Ta bort gruvbolagens rätt att exploatera skogsägarens marker utan rimlig ersättning.

3. Lagar om viltvårds- och fiskeområden måste ändras så att mark och vatten kan återtas av ägarna för ny användning.

4. Skogsvårdslagen är en planekonomisk produktionslag. Redan 1963 krävde LRF Skogsägarna, eller SSR som de hette då, att lagen ersätts med en vanhävdslag. Inget skulle hända om lagen togs bort. Titta på Finland.

5. Jordförvärvslagen har aldrig fungerat och kan tas bort. Syftet med lagen var bevarandet av den bofasta självägande bonden. Men nio av tio bönder försvann och hälften av skogsägarna bor inte längre på gården. Istället ökar antalet privata fjärrägda skogsfastigheter snabbt, samtidigt som duktiga små entreprenörer stängs ut med AB-förbud.

6. Lagen om besparingsskogar, häradsallmänningar och allmänningsskogar är ett misstroende mot oss skogsägare. 30 000 skogsägare har nu 800 000 hektar inlåst utan dispositionsrätt. Gör om innehaven till vanliga samfälligheter med andelar som kan bytas, säljas eller skiftas ur.

7. Lika feodalt är lagen om fideikommiss som innebär att förstfödd son får ärva merparten i de gods som är fideikommiss. Ta bort lagen.

8. Lantmäteriförordningen måste ändras så att privata företag får konkurrera om fältarbetet.

Leif Öster,

Skogsägare och turismföretagare

Relaterade artiklar

Till toppen