Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 24 februari 2019

”Arkivet berättar om mer än skogen”

I Villa Merlo i Timrå ryms hela den svenska skogshistorien. Där finns en guldgruva i SCAs arkiv med källor från 1800-talet, skriver Anna Stjernström.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Anna Stjernstrom skriver krönikor i Land Skogsbruk.
Anna Stjernstrom skriver krönikor i Land Skogsbruk. FOTO: Marie Birkl

Villa Merlo tronar som en udda fågel på en liten kulle i Timrå. Inte långt ifrån havet och från Sundsvall, i ett område som blev ett av världens största sågverksdistrikt under senare hälften av 1800-talet. Villan, som egentligen är ett slott uppfört som sommarbostad på initiativ av trävaruhandlaren och sågverksintressenten Fredrik Bünsow och numera tillhör SCA, minner om den epoken i skogsnäringens och regionens historia.

Med sin gula fasad av tegel importerat från Flensburg, torn, språng och balkonger sinnrikt placerade i flera våningar och delikata fönsterspröjs i engelskt rött, kan jag förstå att det är många som söker sig till Merlo när tillfälle bjuds, för att ta del av arkitekturen och den engelska parken. Alltihop klassat som riksintresse för kulturmiljövård.

Men det är inte prakten som lockar mig hit, utan den stora rikedom som väntar på insidan. Nämligen hyllmeter efter hyllmeter av dokument tillgängliga för forskning i det arkiv som SCA vårdat och som rymmer bolagets egen historia, men så väldigt mycket mer. När SCA bildades 1929 genom en fusion av ett tiotal skogsbolag så hade redan många fler bolag och verksamheter relaterade till skog, skogsindustri och trävaruhandel. I de flesta fall startades de under 1800-talets senare del, fusionerats i dessa tio.

Det som, därför lite missvisande, för det mesta kallas för SCAs arkiv, är en innehållsrik arkivsamling som kan utgöra källan till väsentligt bredare forskning än undersökningar som rör ett och ett bolag av de många som förr eller senare kommit att uppgå i SCA-koncernen.

Här finns möjligheterna för bättre belysning av stora, mer övergripande samhällsfrågor i ämnen som känns särskilt aktuella i dag – till exempel det över tid skiftande bruket av naturresurser, nyttjande- och ägandeformerna av skog, vatten och mark.

När jag nyligen gjorde mitt senaste forskarbesök på Merlo för att inom mitt doktorandprojekt fortsatt studera handeln med skogsråvara och skogsmark i anslutning till Indalsälven under 1800-talet (en skogshandel som genererade grundplåten till det markinnehav som gjort SCA till Europas största privata skogsägare) sammanföll det rätt precis med invigningen av Europas största massafabrik i Östrand, där samma SCA investerat nära åtta miljarder.

Mot bakgrund av de siffrorna är det inte särskilt förvånande att SCAs skogsdivision aviserat att det kan bli aktuellt med omfattande skogsköp i Lettland. Det får mig ytterligare att reflektera över – där bland dokumenten om flottning, avverkningsrätter, leveransvirke och bolagsköp – att råvaruförsörjningen är a och o för skogsindustrin. Både nu och då.

Anna Stjernström,

Skogsägare och historiker

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen