Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 7 januari 2019

Vildbin gynnas av naturhänsyn

Stående döda träd och högstubbar hjälper pollinerande vildbin att hitta boplatser i ungskogen. Det visar forskning från Skogforsk.

 En slutsats från studien är att blomrika kanter längs skogsbilvägarna gynnar vildbin.
En slutsats från studien är att blomrika kanter längs skogsbilvägarna gynnar vildbin. FOTO: Sven Tegelmo

I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management beskriver forskarna Per Westerfelt, Olof Widenfalk och Jan-Olof Weslien hur vildbin bor i död ved, ofta i hål gjorda av skalbaggar, och hur de utför en viktig ekosystemtjänst genom att pollinera växter som blåbär, lingon och hallon.

Viktiga boplatser

Enligt studien är det därför viktigt att skapa flera meter höga högstubbar och låta stående döda träd får stå kvar när den äldre skogen avverkas och ersätts med unga träd. Enligt forskarna är det avgörande för vissa vildbin, som annars får svårt att hitta boplatser i en ung skog.

”I vårt fortsatta arbete har vi sett att få lämpliga boplatser kan begränsa antalet bin i ett ungskogsbestånd. Om skogsbruket lämnat få högstubbar eller döda träd vid avverkningen har bina helt enkelt färre platser att bo på”, skriver forskarna.

Måste ha mat

En annan slutsats från studien är att blomrika kanter längs skogsbilvägarna också gynnar skogslevande vildbin. Bin måste förstås också ha mat – främst nektar och pollen som de hittar i blommor, och forskarna hittade fler bin i ungskogar som låg bredvid blomrika vägkanter.

Orsaken är troligen att det längs vägkanterna finns täta bestånd av blommor som man sällan hittar inne i skogen, exempelvis prästkrage, blåklocka, gullris och klöver.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen