Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 16 mars 2018

Renat skogsavfall blir hållbara skogsprodukter

Lignin, som fram till nu främst använts som råvara till bränsle, kan i framtiden komma att ersätta fossiblaserade plaster.

FOTO: Rolf Segerstedt

KTH-forskaren Martin Lawoko, universitetslektor vid KTH, har utvecklat en metod för rening av lignin, för att kunna tillverka hållbara material och produkter.

Separerar ligninet

Metoden separerar ligninet till ett utgångsmaterial som går att förändra till råmaterial som i sin tur kan användas för praktiska ändamål. Lignin kan alltså renas med en miljövänlig metod, samtidigt som ligninet kan ges nya kemiska egenskaper på ett kontrollerat sätt.

– Det gör att forskningen kan användas för att utveckla lignin för helt nya produkter, till exempel för specialkemikalier och bioplaster, säger Martin Lawoko, i ett pressmeddelande.

Utvecklar nyua bioplaster

Exempelvis går det att utveckla nya bioplaster som kan ersätta tidigarke fossiblaserade bränslen och platsmaterial.

– Från den så kallade kraftprocessen, vilket ligninet vi forskat om kommer, produceras 70 miljoner ton per år i världen. Ungefär fem procent av detta kommer från Sverige. Här finns det en stor potential, säger han.

LÄS OCKSÅ: Granens styrka analyseras

Relaterade artiklar

Till toppen