Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 20 januari 2018

Skogsnäringen motorn bakom fossilfritt

Skogsnäringen ska bli motorn när Sverige ställer om till fossilfri bioekonomi. Men då krävs det enligt skogsnäringen en ökad satsning på forskning. Förra veckan presenterades en forskningsagenda i vilken de områden där näringen ser utvecklingsbehov pekas ut.

 Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna. FOTO: Skogsindustrierna/Björn Leijon

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna, är den som hållit i arbetet med forskningsagendan.

Hur ser framtiden ut för svensk skogsråvara?

– Vi går mot en bioekonomi och då efterfrågas produkter från skogen för att kunna ersätta fossilbaserade material med träråvara. Men det är inte så enkelt att gå över till en biobaserad ekonomi. Om det hade varit det så hade vi ju gjort det för länge sedan. Därför krävs det också större forskningsinsatser.

Vilka forskningsområden vill ni satsa på?

– Vi presenterar fyra områden: Att öka tillväxten i skogen, men givetvis genom att bedriva ett hållbart skogsbruk. Stärka konkurrenskraften i befintliga, traditionella verksamheter. Utveckla nya biobaserade produkter och öka industriellt byggande.

Hur har forskningen inom branschen sett ut genom åren?

– Historiskt har det forskats mycket inom vårt område Men skogsindustrin har haft tuffa år och därmed har forskningen minskat. Men de senaste 5-6 åren har det blivit en skjuts uppåt, det går bra för industrin och det finns ett stort intresse för bioekonomi.

Hur är det med den skogsindustriella forskningens dragningskraft på studenter och forskare?

– Vi ser ett stort intresse för nya biobaserade material som kommer att rädda världen. Det gillar ungdomarna!

Ni skriver i forskningsagendan att Sverige har en skoglig och skogsindustriell forskning som i många fall är internationellt ledande och där det varje år investeras mer än 4 miljarder kronor. Hur mycket mer behöver satsas på forskningen?

– Vi behöver dubblera investeringarna i forskningen för att stärka konkurrenskraften för svensk skogsnäring och för att Sverige ska klara övergången till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle.

Vilka har varit med i arbetet med att ta fram forskningsagendan?

– Agendan är framtagen tillsammans med skogsnäringen och forskarsamhället. Totalt har cirka 100 personer bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och enkäter.

Den svenska forskningen inom skogsnäringen i många fall är internationellt ledande. Hur har det blivit så?

– Vi har en tradition med många starka forskningsutförare inom skogsnäringen i Sverige. Vi har stora företag inom branschen med kompetens och duktiga medarbetare De produkter vi tillverkar i Sverige har alltid varit av hög kvalitet och det är med kvalitet som vi kan konkurrera. Men den tradition vi har haft mot massa, papper och trävaror måste kompletteras med forskning om nya material och nya användningsområden.

FAKTA: Torgny Persson

Forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna

Ålder: 50 år

Familj: Gift med Ulrika och två döttrar, Viktoria och Ellinor.

Bor: Täby utanför Stockholm.

Aktuell: Har hållit i arbetet med att ta fram skogsnäringens forskningsagenda som presenterades på Skogsnäringens forskningskonferens förra veckan.

LÄS MER: ”Vägen till fossilfritt går inte via domstolarna”

Relaterade artiklar

Till toppen