Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 13 april

Skogsbryn bör skötas bättre

Brynet mellan jordbruksmark och skog bör skötas bättre för att ge bästa miljö för djur och växter. Det visar en analys som bland andra Jordbruksverket står bakom.

FOTO: Mostphotos

I gränslandet mellan jordbruksmark och skog finns en brynmiljö som, om den sköts på rätt sätt, är värdefull för många växter och djur.

Men i dagsläget består inte dessa övegångszoner av variationsrika bryn med olika arter lövträd, buskar, blommor och gläntor, utan är en ganska skarp övergång mellan skogs- och jordbruksmark. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

”Behöver öka takten”

Det har framkommit efter en analys som Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning gjort tillsammans på uppdrag av Miljömålsrådet.

− Utredningen visar att vi behöver prioritera insatserna för värdefulla och variationsrika brynmiljöer eftersom de bidrar till så många värden. Det handlar både om att sköta befintliga miljöer och att skapa nya. Vi behöver tillsammans med jord- och skogsbruket öka takten i det arbetet, säger Lisa Karlsson på Jordbruksverket.

Gynna nyttodjur

Miljöerna kan bland annat gynna de nyttodjur som bidrar med pollinering och biologiskt växtskydd till åkermarkens grödor, de kan ge vindskydd och skydda skogsplantor mot frost och bidra till viltvården i landskapet. Förutom detta är brynen även en del av kuturarvet och landskapsbilden.

Bör skötas bättre

Brynen behöver dock skötas bättre och utredningen ger ett antal förslag som kan motivera detta, som att skogssektorn fortsätter att arbeta med hänsynskrävande biotoper, att man informerar om att det finns möjlighet att söka ersättning för skötsel, uppmärksamma miljöerna vid rådgivning och kompetensutveckling samt nyckelbiotopsinventeringen.

Delat ansvar

Ansvaret för övergångszonerna ligger på de myndigheter som samverkat för att identifiera de utmaningar och möjligheter som finns för att bevara, skapa och sköta bryn.

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen