Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 16 april 2018

Skogsbruk påverkar vattendrag mindre än jordbruk

Jordbruk och kraftverksdammar har större påverkan på vattendragens ekosystem än vad skogsbruket har, visar en avhandling.

FOTO: Mostphotos

Skogsbruket har mindre påverkan på vattendragens ekosystem än jordbruk eller kraftverksdammar, visar en avhandling från SLU-forskaren Amélie Truchy. Skillnaderna var små mellan de olika vattendragen som studerades, som skulle spegla olika stark påverkan från skogsbruk.

– En anledning kan vara att skogsbrukets effekter är mer kortvariga. Det kan också vara så att jag skulle ha sett större skillnader om jag hade valt ut bäckar där betydligt större arealer hade avverkats, säger Amélie Truchy i ett pressmeddelande.

Erosion påverkade

En del vattendrag i jordbrukslandskap som hon undersökte var starkt påverkade av jorderosion från åkermark. Det grumliga vattnet påverkade många slags organismer och den biologiska nedbrytningen gick långsammare än väntat. Den stora effekten av kraftverksdammar är att de ändrar rytmen i vattenflödet under året, vilket bland annat påverkar öringen.

Det visade sig även att inte bara människan påverkar vattendragen, utan även andra faktorer spelar in, exempelvis temperatur- och ljusförhållanden, samt områdets geologi och hydrologi. Det fanns också regionala skillnader mellan de vattendrag som studerades i Västerbotten, Värmland och Östergötland.

Mått spelar roll

Avhandlingen visade också att vilka mått man använder spelar roll för vilka metoder man bör välja för att övervaka graden av mänsklig påverkan. Är man intresserad av att bevara biologisk mångfald så bör övervakningen inriktas mot näringsvävarnas sammansättning, medan processer är mer intressanta att övervaka ifall man vill veta vilka tjänster som ekosystemen levererar och väl hur de fungerar. Ett problem är att EU:s vattendirektiv inte anger tydligt vilka processer som i sådana fall ska studeras.

– Jag tycker också att det vore bra om övervakningen av biologisk mångfald tog större hänsyn till arternas egenskaper, vilka funktioner de fyller i ekosystemet. Det skulle göra det lättare att upptäcka förluster av funktionell mångfald, säger Amélie Truchy.

LÄS OCKSÅ: Kulturskogen tas fram ur blandskog

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen