Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 23 januari 2018

Packa vägen innan den grusas

Hur en skogsbilväg ska byggas för att den ska få bäst bärighet och spårbildning minimeras, det har Skogforsk studerat.

 Vägkroppen bör packas innan gruset läggs på.
Vägkroppen bör packas innan gruset läggs på. FOTO: Rolf Segerstedt

En ny studie från Skogforsk visar hur en skogsbilväg ska byggas för att vara som mest hållbar. Till exempel bör en vägkropp packas innan den grusas, och i bland bör även gruslagret packas, eftersom det påverkar hur spårbildningen blir. Studien visar att ju tjockare gruslager desto större blir vinsten med packning.

Packa vägkroppen först

Att packa vägkroppen först ger betydligt bättre packning på djupet än om packningen sker efter grusningen. Eftersom CBR-värdet (vägens bärighet) i överbyggnaden (gruset) har en stor inverkan på spårbildningen enligt STP-modellen, rekommenderas även att packa gruslagret i de fall då den packade vägen har ett lågt CBR-värde i den övre delen av terrassen. Studien indikerar att nyttan av packning efter grusning ökar ju tjockare gruslagret är.

Minska spårbildning

I studien undersöktes även hur fordon kan anpassas för att minska vägkostnaden, utan att transportkostnaden för den sakens skull påverkas negativt. Hur olika typer av maskiner packar vägen undersöktes också, för att minska spårbildning i vägytan – utan att öka tjockleken på gruslagret.

Testade maskiner

Tre typer av packningsutrustning testades; bogserad 6-tons vält, självgående 13-tons vält och grävmaskin. Testerna innefattade både packning av terrass och överbyggnad.

När vältarna användes blev bärigheten i terrasserna något högre än med grävmaskinen. Men studien kunde ändå inte med säkerhet avgöra om någon maskin var bättre än en annan.

Ökningen mingre längre ner

Hur stor ökningen av bärigheten blir är kopplat till CBR-värdet innan packning. Ju högre värdet är innan, desto mindre ökning ger packningen. Ökningen blir också mindre ju längre ner i terrassen man kommer. Även vid packningen av de grusade terrasserna påverkar det initiala CBR-värdet och djupet slutresultatet, men packningen når inte lika långt ner i terrassen.

Fotnot: I Nordamerika används US Forest Service Surfacing Thickness Program (STP) för att beräkna överbyggnaden på skogsbilvägar relaterat till spådjupsbildning och trafikbelastning. STP bygger på fler parametrar i beräkningen av över­byggna­­­­dens tjocklek än de svenska överbyggnadstabellerna.

Läs studien i sin helhet här.

Relaterade artiklar

Till toppen