Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 8 november 2018

Nytt forskningsprogram ska digitalisera skogsbruket

Nu ska skogsbruket bli mer digitalt. Industri och forskare kraftsamlar i ett nytt forskningsprogram som ska bidra till att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter.

 Virtuell skogsmiljö.
Virtuell skogsmiljö. FOTO: Illustration: Martin Servin

Skogsindustrierna är värdorganisation för det nya forskningsprogrammet Mistra Digital Forest som genomförs av ett konsortium av universitet, institut och skogsbolag. Under fyra inledande år får projektet 58 miljoner kronor för att digitalisera skogsbruket.

Språng i digitaliseringen

Bakgrunden till projektet är att tillgången till stora digitala informationsflöden ökar snabbt vilket skapar nya möjligheter. Nu vill man länka ihop informationsflöden så att den skogliga sektorn kan öka effektiviteten och förädlingsvärdet, samtidigt som man ökar hållbarheten och skonsamheten.

– Programmet kommer att bidra till ett viktigt språng i digitaliseringen av skogsbruk och skogsindustri. Det ökar branschens konkurrenskraft och är ett viktigt steg i omställningen till en hållbar cirkulär bioekonomi, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

 Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna. FOTO: Björn Leijon

Autonoma funktioner

Forskningsprojektet kommer att fokusera på digitalisering av hela den skogliga värdekedjan och titta på de nya möjligheterna att samla in och bearbeta data som gör det lättare att utveckla smarta planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruk.

Tanken är att skogsråvara och maskiner kan utnyttjas effektivare och med bättre precision om man har rätt planeringsstöd.

FAKTA: Mistra Digital Forest

– Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest finansieras via Mistras utlysning Bioekonomi och skogsbruk och sträcker sig över totalt åtta år.

– Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

– Programmet leds av Skogsindustrierna och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.

En del av forskningen kommer att ske vid Umeå universitet. Där ska forskningen ge maskiner i skogen förmågan att uppfatta sin omgivning och förutse effekten av olika beslut med hjälp av digital fysik och sensordata. Detta ska leda till smarta beslutsstöd och autonoma funktioner hos skogsmaskiner.

Virtuell miljö

I dag är det svårt för både människa och maskin att tolka informationen om omvärlden, att förutse effekten av olika beslut och alternativ att styra skogsmaskinen på.

Det gäller att segmentera omgivningen och kunna skilja mellan exempelvis bärig och obärig mark, buske och sten och planera hur en ostrukturerad hög med stockar bör lastas.

– Men i en virtuell miljö, driven med fysikbaserad simulering, kan vi under kontrollerade förhållanden producera mängder av syntetiskt sensordata med kända samband och att träna modeller för omvärldsuppfattning, rörelseplanering och beslutsstöd. Där går det också att ta hänsyn till de långsiktiga ekologiska effekterna av olika beslut, säger Martin Servin, universitetslektor vid Institutionen för fysik och UMIT Research Lab, i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen