Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 15 januari 2019

Miljonregn över skoglig forskning

Sverige lantbruksuniversitet, SLU, får 100 miljoner kronor till forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel. Det är en av flera stora satsningar på skoglig forskning.

 SLU får 100 miljoner kronor till forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel.
SLU får 100 miljoner kronor till forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel. FOTO: Sonali Ranade

Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som under en tioårsperiod satsar 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet och Science For Life Laboratory.

Ökad tillväxt

Forskningsprojektet runt trädgener och skogsbioteknik ska identifiera nya gener som kontrollerar trädens tillväxt och vedbildning. En del av detta projekt är uppförandet av en helautomatisk fenotypningsanläggning vid Umeå Plant Science Centre.

Löpande band

I denna anläggning kan hundratals träd odlas på löpande band medan deras tillväxt och andra egenskaper mäts automatiskt. De andra projekten runt genomik och skogsgenetik bygger vidare på ett stort projekt som ledde till den första kartläggningen av arvsmassan hos ett barrträd, nämligen den svenska granen.

Kartlagd arvsmassa

I det nya projektet kommer en ny och kraftigt förbättrad version av kartläggningen att göras samtidigt som också den svenska tallen får sin arvsmassa kartlagd.

Utveckla skogsskötselprogram

Forskningsprojektet om skogsskötsel kommer att säkerställa att hela den potential som genetikprojektet och de senaste genombrotten inom växtnäringsforskningen tillvaratas och utvecklas ytterligare.

Ökad variation

Med stöd av ny digital teknik ska skogens tillväxt öka genom att öka variationen i skogsbruket. Rätt planta och rätt skogsskötselåtgärd på rätt plats för bästa tillväxthöjande effekt.

Fördubblad tillväxt

Genom att utnyttja den senaste grundforskningen om hur träds tillväxt påverkas av ekofysiologiska faktorer, såsom tillgång på näring och vatten, samverkan med svampar och mikroorganismer samt konkurrens mellan träd, inte minst under mark, utvecklas skogsskötselprogram som ska erbjuda minst dubbelt så hög tillväxt som idag.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen