Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 11 april

Kulturskogen tas fram ur blandskog

Metoden att göra ädellövskogar av igenvuxna betesmarker som ett komplement till reservat. Det kan bli resultatet av ett nytt projekt på SLU.

 Bokskog.
Bokskog. FOTO: Mostphotos

Det pågår ett nytt projekt med att röja fram ädellövskogar ur täta blandskogar på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU.

Omvandlas till ädellöv

I vanliga fall ligger fokus enbart på biologisk mångfald, men i detta projekt värderas hur människor uppskattar den nya skogen, skogens sociala värden.

– Det finns mycket betesmark som växt igen till täta blandskogar. Genom röjning och gallring kan de omvandlas till skogar med ädellöv. Därmed gynnas både den biologiska mångfalden och det blir trevliga skogar att vistas i, säger professor Magnus Löf.

Igenvuxna betesmarker

För 100 år sedan var det betesmarker som nu har vuxit igen i försöksskogarna. Drygt femtio ytor har valts ut som vardera är ett hektar stora. Hälften sköts aktivt och hälften lämnas orörda som kontrollytor.

Ökat ljusinsläppet

Det har gjorts en försiktig gallring då en knapp tredjedel togs bort, i första hand gran och björk, men även en del ek och asp. Klenare stammar togs bort för att öka ljusinsläppet till markskiktet.

– Historiskt är ädellövskog utsatt för enorm kulturpåverkan, och ibland bör den skötas genom aktiva åtgärder även om målet är biologisk mångfald. Det här kan vara ett sätt att återskapa effekten av gamla brukningsmetoder, säger Magnus Löf.

Komplement till reservat

Projektet, som är norsk-svenskt och har en budget på 8,5 miljoner kronor, heter Transforest, och flera kommuner har ställt upp med mark tillsammans med bland andra Fortifikationsverket, Skogssällskapet och Statens Fastighetsverk.

– De kulturskogar som skapas antar vi blir uppskattade både av en mängd arter och människor. Jag tror det här kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som ett komplement till reservat, säger Magnus Löf.

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen