Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 8 juni 2018

Fiskeodlingar och pappersbruk kan hjälpa varandra

Forskare har kommit fram till att landbaserade fiskodlingar med fördel kan placeras nära pappersbruk. Det skulle gagna både miljö och ekonomi.

 Vattenbruk och pappersbruk kan dra nytta av varandra.
Vattenbruk och pappersbruk kan dra nytta av varandra.

Intresset för landbaserade fiskodlingar har ökat och forskare på IVL Svenska miljöinstitutet har tittat på hur området med vattenbruk skulle kunna utvecklas.

Använda spillvatten

Tillsammans med ingenjörs- och konsultföretaget ÅF har man undersökt förutsättningarna för att förlägga bland annat fiskodlingar bredvid massabruk och har kommit fram till att framförallt allt spillvattnet från pappersbruken kan komma till användning.

Kapa kostnader

Genom att använda pappersbrukets varma spillvatten kan fiskodlingarna undvika kostnaderna för att värma upp vattnet för de fiskarter som håller till i varmvatten, som tilapia, abborre, jätteräka och afrikansk mal.

”Stimulerar alg-produktion”

Å andra sidan behöver inte heller pappersbruket kyla ner sina vattenutsläpp.

– Restutsläppen innehåller förutom värme också värdefulla näringsämnen och organiskt material som stimulerar produktionen av alger som är föda för till exempel mört och braxen, vilka i sin tur skulle kunna vara lämpliga som foder till större matfiskar i landbaserad fiskodling, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL.

Ersätts av fiskbajs

Pappersbruken minskar sina utsläpp och behöver inte heller tillföra mineralämnen i reningsanläggningarna i samma utsträckning. De kan nämligen ersättas med slam av foderrester och fiskbajs, vilket skulle vara en besparing på runt 100 000 kronor om året, enligt forskarna.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen