Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 24 augusti 2018

Få tillväxtstörningar i sydsvenska tallföryngringar

Undersökningar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visar att dubbla eller flera toppskott förekommer i liten omfattning. Detsamma gäller förekomst av höstskott och toppskott med onormalt många knoppar.

 Totalt undersöktes 23 slumpmässigt utvalda föryngringar, 17 planterade och 6 naturligt föryngrade objekt.
Totalt undersöktes 23 slumpmässigt utvalda föryngringar, 17 planterade och 6 naturligt föryngrade objekt. FOTO: Mostphotos

Under de senaste åren har det förekommit oroande rapporter om hög frekvens dubbeltoppar, höstskott och onormalt många knoppar i tallföryngringar i sydöstra Sverige.

”Förvånande lite tillväxtstörningar”

Nu har en utredningsgrupp under ledning av Skogforsk med representanter från Södra, Sveaskog och Skogsstyrelsen studerat detta närmare.

– Att så lite tillväxtstörningar har noterats är förvånande med tanke på den uppmärksamhet som frågan fått i media, säger Karl-Anders Högberg, forskare på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

 Karl-Anders Högberg, forskare på Skogforsk.
Karl-Anders Högberg, forskare på Skogforsk. FOTO: Privat

Totalt undersöktes 23 slumpmässigt utvalda föryngringar, 17 planterade och 6 naturligt föryngrade objekt.

Frekvensen plantor med dubbla eller flera toppskott blev 4,1 procent. Naturligt föryngrade plantor hade något lägre frekvens, 3,1 procent jämfört med 4,6 procent för de planterade.

”Utesluter inte att enskilda skogsägare drabbas hårdare”

Förekomsten av höstskott var generellt låg, cirka 4 procent, och det genomsnittliga antalet knoppar i översta knoppkransen var cirka 5 stycken. Planterade plantor hade något högre frekvens än naturligt föryngrade i båda egenskaperna.

– Även om frekvensen inte är så hög som befarat så utesluter det inte att enskilda skogsägare drabbats hårdare än genomsnittet. Vi kommer därför att följa upp detta ytterligare för att spåra orsak och verkan. En inventering av fältobjekten kommer också att göras under hösten för att se om det skett förändringar efter årets tillväxt, säger Karl-Anders Högberg.

SE FILM: Tallmysteriet – fallet med de förstörda toppskotten

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen