Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 6 mars 2018

Vedskalbaggarna minskar när döda träd försvinner

En kraftig minskning har skett av antalet vedskalbaggar. Deras bortfall kan skada många ekosystem i skogen, enligt en rapport.

FOTO: Mostphotos

En femtedel av vedskalbaggarna i Europa riskerar att helt dö ut, enligt en studie från Internationella naturvårdsunionen, IUCN, skriver The Guardian. Om så sker kan det ge negativa konsekvenser för många av skogens ekosystem.

Otillräckligt med föda

Utvecklingen är allvarlig, säger Bengt Ehnström, insektexpert och hedersdoktor vid SLU, till Sveriges Radio P1 Morgon.

– I Sverige är ungefär 400 av 1 000 vedlevande skalbaggar rödlistade. Knappt hälften är hotade, säger han till radiokanalen.

Äter döda träd

Ett av de viktigaste skälen till att skalbaggarna försvinner är att nyckelfödan för djuren är döda träd och trädrester. Träden får allt mer sällan ligga kvar och multna så att insekterna kan ta sig an dem.

– Många av djuren är nedbrytare av gammal död ved, så de har nyttofunktion genom att de hjälper till att återföra näringsämnen i kretsloppen, säger Bengt Ehnström.

Insekterna utgör föda åt större djur, såsom fåglar och däggdjur, samt också spelar en viktig roll som pollinatörer, visar rapporten.

Oskadliggör skadedjur

Många av de vedlevande skalbaggarna är dessutom rovdjur som oskadliggör skadeinsekter och parasiter. Därför är det viktigt att skapa en kontinuitet i biotoperna för att ha vissa chanser att påverka skadeinsekterna i en för människan positiv riktning, anser Bengt Ehnström.

LÄS OCKSÅ: ”Hyggesfritt kan bevara artrikedomen bättre

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen