Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 9 april 2018

Trädets koldioxidframtid kan räknas ut

Med hjälp av en svenskutvecklad metod kan man bättre beräkna hur mycket koldioxid ett träd kommer att ta upp i framtiden. Det kan ge bättre klimatprognoser som får betydelse för både skogsbruk och miljöpolitik.

 Med magnetresonans kan trädets årsringar undersökas för att bedöma hur mycket koldioxid trädet har och kommer att ta upp.
Med magnetresonans kan trädets årsringar undersökas för att bedöma hur mycket koldioxid trädet har och kommer att ta upp. FOTO: Rolf Segerstedt

Det är forskare vid Umeå universitet som utvecklat en förfinad metod för att avgöra hur mycket koldioxid träd tar upp från atmosfären.

– Detta kan i förlängningen få betydelse för såväl miljöpolitik som skogsbruk, genom att ge bättre underlag om hur mycket koldioxid träden tar upp och hur de växer i en förändrad miljö, säger Jürgen Schleucher, professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Undersöker årsringar

Genom att undersöka trädens årsringar med magnetresonans kan man se dels hur mycket koldioxid trädet redan har tagit upp, dels bedöma hur mycket det kommer att ta upp i framtiden.

Sedan tidigare har Umeåforskare mätt atomtyper, isotoper, i årsringarna, men med den förbättrade metoden får man bättre resultat. Forskarna jämför den gamla och nya metoden med att titta med mikroskop i stället för förstoringsglas. Metoden har forskarna använt på arkiv med årsringar.

”Kan täcka tusentals år”

– Vi upptäckte flera hittills okända isotopsignaler i cellulosamolekylerna. De visar att fysiologiska näringsprocesser påverkar förhållandet mellan kolisotoperna vid enskilda kolpositioner. Information om de processerna kan hämtas från serier av årsringar som kan täcka tusentals år, säger Thomas Wieloch. Han forskar vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet och är artikelns huvudförfattare. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Underlättar beräkningar

Forskarna hittade flera ”fingeravtryck” i träden som visar olika variabler. Den nya metoden kan underlätta beräkningar av hur träd svarar på förändringar i miljön och hur stort trädens koldioxidupptag kan bli vid ändrade halter av koldioxid och varmare klimat, något som hittills varit svårt att beräkna. Träds förmåga att ta upp koldioxid kan ha betydelse för att mildra effekterna av koldioxidutsläpp som människor orsakar.

– Utifrån den här studien kommer vi att gå vidare med att identifiera fysiologiska mekanismer för ursprunget till de nya signalerna så att vi så småningom kan dechiffrera hur ökad koldioxid i luften i kombination med förändrat klimat påverkar trädens tillväxt, säger Jürgen Schleucher.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen