Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 10 december 2018

Ändrat slipmönster kortar kaptid

Det går att korta kaptiden genom att ändra slipmönstret i skördarnas sågkedjor. Men om avverkningskapaciteten ska kunna öka måste dagens kedjemodeller vidareutvecklas, framgår i en rapport från Skogforsk.

FOTO: Skogsforsk

Målen med studien var att utvärdera en nyintroducerad kedjemodell, Oregon 19HX, samt en sågkedja med färre antal skärtänder, så kallad Skip-kedja, avseende kaptid, energiåtgång och svärdmatningskraft. Ett annat mål var att belysa sambanden mellan utformning av slipningsparametrar, som till exempel olika vinklar på skärtänderna, och sågkedjornas prestanda.

Studien genomfördes med fabriksnya/nyslipade kedjor vid kapning av färskt, ofruset granvirke. Mätningarna gjordes på en testrigg som byggts vid Skogforsk i Sävar, där en sågmotor av fabrikatet F11-iP användes. Totalt ingick 12 kedjor i studien.

Små skillnader

Skillnaderna i kaptid mellan de slipade kedjorna var små, men resultaten indikerade att de parametrar som hade gynnsam effekt på kaptiden var en högre filningsvinkel i kombination med högre eggvinkel, lägre underställning samt bottenslipning. Störst effekt på kaptiden erhölls för kedjan med högre filnings- och eggvinkel i kombination med lägre underställning.

Studien visar att det finns potential att korta kaptiden genom att modifiera slipningsmönstret, även om den är begränsad. För att öka maskinsågkedjornas avverkningskapacitet krävs en vidareutveckling av dagens kedjemodeller.

LÄS ÄVEN: Testflygning med svenskt biobränsle

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen