Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 23 april 2018

Sverige köper massaved från Österbotten

I drygt ett år ha massaved exporterats från Österbotten till Sverige. Enligt Skogsvårdsföreningen har det gått "över förväntan".

 Från hamnen i Kristinestad i Österbotten har massaved exporterats till Sverige under ett drygt år.
Från hamnen i Kristinestad i Österbotten har massaved exporterats till Sverige under ett drygt år. FOTO: Mostphotos

Sedan drygt ett år exporterar Skogsvårdsföreningen Österbotten barrmassaved till Sverige från hamnen i Kristinestad, skriver Landsbygdens folk.

– Sedan årsskiftet har ett fartyg per månad lastats så det är fråga om en jämn ström. Med facit på hand har exporten av massaved från Kristinestad gått över förväntan. Nu är massavedsmarknaden överhettad i Östersjöregionen och vi har mer förfrågningar än vi hinner svara på. Det ser väldigt bra ut inför hösten och vi har lyckats skapa alternativa kanaler som är öppna och har blivit fler, säger Jan Slotte, verksamhetsledare för SVF.

Fler kunder

Det började med en kund, men sedan våren exporteras virke till fyra kunder i Sverige.

Varken Skogsvårdsföreningen eller de finska skogsägarna vill ha låga priser och enligt senaste uppgifter från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut, PTT, kan priserna vara på väg upp.

– Vi hoppas naturligtvis på stigande virkespriser och signalerna från PTT visar att de framöver kan vara på väg upp, säger Jan Slotte.

Fler kanaler

Trots att det bara är en mycket liten del av virket som går till export, och att det inte är ett ändamål i sig att exportera, är det en viktig kanal för SVF.

– Trots att det också nu i Finland råder bättre efterfråga så är det viktigt att vi upprätthåller alternativa kanaler då det på den finska massavedsmarknaden i praktiken bara finns tre slutanvändare. Avsättningen på energived förväntas också bli sämre i och med att inmatningstariffen ändras vid årsskiftet. Det kommer sannolikt att leda till att industrins behov av energived minskar eftersom betalningsförmågan blir sämre om stöden minskar, säger han.

Pengaflöde

Det gångna årets export från Österbotten till Sverige har varit viktig för skogsägarna. Dels kommer ett flöde av utländska pengar till regionen och dels har många dikningsåtgärder kunnat genomföras, något man inte kunnat göra annars.

– Detsamma gäller också många gallringar på torvmarker som har kunnat åtgärdas under de två senaste vintrarna. Det har också gett arbete åt flera maskinkedjor som kanske annars hade stått stilla, konstaterar Slotte.

Fler hamnar

Verksamheten har gett ringar på vattnet och nu har man börjat exportera även från hamnarna i Kalajoki, Jakobstad och Kaskö, något Jan Slotte ser som positivt.

– Konjunkturerna kan förändras och ingen vet när det sker. Men som det ser ut här och nu ser jag inga egentliga orosmoln, säger han.

Läs mer: Dyrare massaved sänkte Billerud KorsnäsFartyg på väg mot Södra cell har gått på grund

Relaterade artiklar

Till toppen