Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 15 juni 2017

Svårt att köpa privatägd skog

Storskogsägaren Bob Persson i Östersund fortsätter att köpa skog. Men han vill ha möjlighet att köpa mer skog via familjens företag och tycker att reglerna i Jordförvärvslagen är förlegade.

Persson Invest Skog i Östersund är ett av Sveriges största privata skogsföretag och nyligen presenterade man bokslutet för 2016. Och verksamheten går mycket bra. Totalt avverkade man nära 200 000 fastkubikmeter 2016 vilket gav en omsättning på 76,6 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på dryga 48 miljoner kronor.

– Vi sköter förvaltningen på ett seriöst och hållbart sätt och är PEFC-certifierade. Vår målsättning är att bruka skogen så effektivt och produktivt som möjligt och utan att behöva dra ned på avverkningstakten, säger Bob Persson, styrelseordförande och en av huvudägarna i Persson Invest som är helägare av Persson Invest Skog.

FOTO: ISTOCK

Huvudverksamheten i Persson Invest är försäljning av bilar och lastbilar. Men företaget äger också bland annat tre hyvlerier och är delägare i sågverket Gällö Timber tillsammans med SCA. De fortsätter att satsa på skogsverksamheten och köper också mer skog. Förra året lyckades Persson Invest Skog köpa nära 6 000 hektar.

– Jag har ett intresse för skog och det har varit en del av företaget som jag är delägare i hela tiden. Och jag ser skogen som en långsiktigt bra kapitalplacering.

”Förväntas sälja lika mycket till privatpersoner”

Nu äger Persson Invest Skog totalt omkring 105 000 hektar skogsmark, varav 81 000 hektar är produktiv areal. Men det är svårt att köpa mer skog till företaget från privatpersoner på grund av Jordförvärvslagen och kravet på förvärvstillstånd.

– Det begränsar vår möjlighet att köpa skogsfastigheter i högsta grad. När vi köper en fastighet från en privatperson förväntas vi också att sälja lika mycket till privatpersoner. Det för vi en ständig dialog med länsstyrelsen i Jämtland om.

– Just nu har vi en negativ markbalans och vi är skyldiga att sälja till privatperson innan vi kan köpa mer av privatpersoner. Vi måste sälja cirka 800 hektar innan vi kan köpa.

 Bob Persson, styrelseordförande och en av huvudägarna i Persson Invest Skog.
Bob Persson, styrelseordförande och en av huvudägarna i Persson Invest Skog. FOTO: Tommy Andersson

Bob Persson tycker att förvärvstillståndskravet i Jordförvärvslagen är en gammal och förlegad regel.

– Jag har svårt att förstå begränsningen för juridiska personer att äga skog. Det skulle bli en mer aktiv och livlig marknad om det inte fanns sådana begränsningar. Om det var mer frihet på marknaden skulle fler aktörer bidra till rätt marknadspriser. Dessutom är det väldigt olika hur länsstyrelserna använder reglerna. Och det är tråkigt.

Har 6 000 hektar

Det betyder att han också köper mer skog privat. Nu har han omkring 6 000 hektar skog och ökar sitt innehav när tillfälle ges och när bolaget inte kan eller vill köpa.

– Det är större sannolikhet att jag köper mer privat nu än tidigare.

Förvärvstillstånd

Jordförvärvslagen har två huvudsyften. Dels att gynna sysselsättningen och boendet i glesbygd och dels att behålla balansen i markinnehav mellan fysiska personer och juridiska personer. Juridiska personer kan vara bolag, kommunen, en förening eller en stiftelse. Man vill inte att juridiska personer ska konkurrera ut fysiska personer på marknaden.

Därför behöver juridiska personer ett förvärvstillstånd om de ska köpa en jord- eller skogsbruksfastighet av en fysisk person eller ett dödsbo.

Källa: Jordbruksverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen