Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 24 oktober 2018

Södra visar sin styrka

Södra redovisar ett mycket starkt rörelseresultat för tredje kvartalet 2018.

– Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

 Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.
Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra. FOTO: Södra

Södras rörelseresultat för årets tredje kvartal landade på 1 277 miljoner kronor. Det är en kraftig förbättring jämfört med samma period förra året, då rörelseresultatet stannade på 437 miljoner kronor.

Även nettoomsättningen ökade det tredje kvartalet i år till 5 826 miljoner kronor vilken kan jämföras med 4 763 miljoner kronor samma period föregående år. Det innebär det att rörelsemarginalen förbättrades till 22 procent för årets tredje kvartal. Samma period förra årets var rörelsemarginalen 9 procent.

Tre starka kvartal

Totalt för årets första nio månader uppgick Södras nettoomsättning till drygt 18,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat på just över 3,5 miljarder. Det är ett mycket starkt niomånadersresultat för Södra.

 – Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion, säger Lars Idermark.
– Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion, säger Lars Idermark. FOTO: Henrik Dammberg

– De senaste årens omfattande investeringsprogram och omstruktureringar har legat tidsmässigt rätt och Södras produktionsanläggningar är nu mer konkurrenskraftiga. Efterfrågan på pappersmassa var fortsatt stark och vi ser inga tecken på försvagning i ett medellångt perspektiv, säger Lars Idermark i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Även efterfrågan på sågade och förädlade trävaror var god och bedöms vara stark ännu ett tag.

Bäst för Södra Cell

Södras samtliga affärsområden har presenterat mycket goda resultat och marknadsläget för skogsprodukter ser fortsatt ljust ut den närmaste tiden.

Men absolut bäst gick det för Södra Cell där rörelseresultat uppgick till 1 140 miljoner för tredje kvartalet, jämfört med 436 miljoner för samma period i fjol.

Resultatutvecklingen förklaras främst av den höga prisnivån och en gynnsam dollarkurs.

LÄS MER: Därför väljer många mindre maskiner till förstagallring

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen