Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 16 juli 2018

Södra redovisar rekordresultat

Södra gör en vinst på drygt 1,3 miljarder kronor under andra kvartalet, vilket är det bästa kvartalsresultatet någonsin.

FOTO: Ola Kjelbye

Under andra kvartalet gjorde Södra en vinst på 1,318 miljarder kronor, att jämfära med 461 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Omsättningen steg 26 procent, till 6,626 miljarder kronor, mot 5,244 miljarder kronor under motsvarande period i fjol. Även rörelseresultatet, som uppgick till 2,257 miljarder kronor är det starkaste i Södras historia. Under motsvarande period i fjol låg rörelseresultatet på 951 miljoner kronor.

Ökande rörelsemarginal

Rörelsemarginalen stiger från 9 procent under fjolårets andra kvartal till 20 procent.

– Det starka resultatet förklaras främst av den goda globala konjunkturen med en hög efterfrågan och god prisutveckling på våra produkter, inom både marknadsmassa och trävaruområdet. Vi ser också de positiva effekterna av våra expansionsinvesteringar med ökade produktionsvolymer vid våra massabruk, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, i en skriftlig kommentar.

Positiv marknadsutveckling

Ökningen förklaras med en positiv marknadsutveckling och att slutförda investeringar, effektiviseringar och omstruktureringar får genomslag i resultatet, inklusive sådana som har skett inom trävaruproduktionen. Bland annat så har Södra avvecklat interiörträverksamheten, samtidigt som bolaget satsar mer på korslimmat trä.

Rörelseresultatet ökar

Södra Skog gjorde ett rörelsesultat på 49 miljoner kronor (37) där väderutmaningar med en kall och snörik vinter och brandrisken andra kvartalet påverkade negativt. Södra Wood levererade ett rörelsersultat på 210 miljoner kronor (76), tack vare den starka prsutvecklinge och pågående omstrukturering. Södra Cell gjorde ett rörelseresultat på 1,196 miljarder kronor (416 miljoner kronor), framför allt på grund av höga priser, gynnsam dollarkurs och ökade försäljningsvolymer från massabruket i Värö. Under kommande perioder spår Södra en ökning inom framför allt biodrivmedel av bi- och restprodukter från skogsnäringen.

LÄS OCKSÅ: Bergs Timber ökar vinstenLÄS OCKSÅ: Setra växer och ökar vinsten

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen