Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 28 november 2019

Skogsägarna tror på fortsatt lönsamhet

Trots att virkespriserna sjunkit i höst anser 6 av 10 skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Det visar årets Skogsbarometer, gjord av Sifo på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

 Vibeke Alstad, LRF Konsult.
Vibeke Alstad, LRF Konsult. FOTO: Istock/LRF Konsult

Lönsamheten i skogsindustrin har ökat starkt de senaste åren men under hösten har tillväxttakten stannat av. Förutom att det skett en avmattning i konjunkturen så har de svåra angreppen av granbarkborre tvingat fram avverkningar som bidragit till ett ökat virkesutbud som i sin tur lett till lägre virkespriser.

Samtidigt steg priset på skogsfastigheter under första halvåret 2019 och drygt hälften av skogsägarna tror på en fortsatt ökning. Intresset för att investera i skog är fortfarande stort.

– Skogsägare har i alla tider tyckt att skog är för dyr men att det är en bra affär att köpa den. Det är stor skillnad på virkespriserna i höst jämfört med förra året, men vi har inte sett någon effekt på fastighetspriserna, säger Vibeke Alstad, skogsexpert på LRF Konsult.

De kommande fem åren kommer många skogsfastigheter att byta ägare. 8 av 10 skogsägare i undersökningen är över 50 år och drygt hälften är 65 år eller äldre. Utifrån åldersstruktur och svaren i Skogsbarometern uppskattas att cirka 1,4 miljoner hektar skog till ett värde av 91 miljarder kronor kommer att byta ägare.

– Vi tror att många fastigheter kommer att byta ägare på ett eller annat sätt de kommande åren. Det har vi å andra sidan trott ganska länge men ökningen av ägarskiften kommer inte, trots att till exempel gåvoskatten togs bort. I vissa fall kan det bero på att man inte har någon som vill ta över, säger Vibeke Alstad.

Det vanligaste är att skogsfastigheter överlåts inom familjen. I årets undersökning svarade 65 procent att de köpt sin fastighet från föräldrar eller syskon. Endast 22 procent har köpt den på öppna marknaden. Var femte skogsägare planerar att överlåta skogsfastigheten inom familjen och endast 3 procent vill sälja på öppna marknaden.

De flesta skogsägare är lågt belånade – 6 av 10 skogsägare svarar att deras skogsfastighet är obelånad. Nästan 2 av 3 har en belåningsgrad som är under 30 procent av marknadsvärdet.

En siffra sticker ut i årets Skogsbarometer: Andelen skogsägare som tror att skadedjur, brand och stormar kommer att påverka deras skogsägare har ökat från 20 till 36 procent.

– Vi väntade oss den här ökningen redan i fjol efter den torra sommaren med alla skogsbränder. Att ökningen kom först i år beror på att granbarkborreskadorna påverkar så många fler än vad bränderna gjorde. Situationen med granbarkborrarna har ju ställt om hela avverkningen i framför allt södra Sverige. Då kommer det mycket närmare, säger Vibeke Alstad.

LÄS MER: Skogsägare i söder inte lika optimistiska om framtiden

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen