Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 28 maj 2018

Rekordpriser på skogsfastigheter

Priserna på skogsfastigheter har tagit rejäl fart den senaste tiden. Färska siffror från Skogssällskapet visar på rekordnivåer i södra Sverige.

FOTO: Rolf Segerstedt

Det är lönsamt att investera i skog i Sverige just nu, menar Skogssällskapet. Trots att fastighetspriserna ökar rejält. Det är framför allt en långvarig ökning av virkespriserna som leder till ett bättre avkastningsvärde och att man nu kan få en bättre avkastning när man köper en fastighet.

– Det är rekordnivåer på många håll och det etableras nya prisnivåer för skogsmark. Framför allt i södra Sverige på bra objekt. Men det är en tydlig tendens till prisökning på skogsfastigheter på bred front i hela landet. Även virkesavkastningen ökar generellt över landet, säger Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet i Linköping.

Han påpekar att svensk skogsindustri går på högvarv och att det finns en stark efterfrågan på massa och sågade trävaror, vilket leder till höga virkespriser. Skogssällskapets skogsindex räknar ut en kvot mellan marknadspriset på skogsmarken per hektar och ett skogligt avkastningsvärde. En låg kvot innebär att avkastningen från skogsproduktion ligger nära marknadsvärdet för skogsmarken. Mest skog för pengarna får man just nu i Mellannorrland med en kvot på 1,15 och minst i Uppland med en kvot på 1,85.

– Det är bra bonitet på mycket av marken i våra områden. Den kan ligga på 7, 8 kubikmeter per hektar längs kusten, samtidigt som markpriserna är relativt låga jämfört med södra Sverige, säger Birgitta Löthman på Skogssällskapet i Mellannorrland.

I Uppland är det inte bara bonitet och virkespriser som påverkar fastighetspriserna.

– Upplands närhet till Stockholm gör området till en het fastighetsmarknad. Det är många aktörer som vill ha mark och då stiger priserna, säger Ulrik Abelson.

Skogssällskapet tar upp fyra faktorer som påverkar skogsmarkpriserna. Det är framför allt virkesmarknaden, ränteläget, utbudet och bostadsmarknaden.

– Det är ett bra läge och allmänt intressant att köpa skogsfastigheter. Det är ett konstant underskott och generellt sett kommer det bara ut en handfull skogsfastigheter i varje kommun per år.

Läget på den sjunkande bostadsmarknaden kan trycka priserna på skogsfastigheter nedåt. Särskilt på mindre skogsfastigheter med många byggnader på, men de låga räntorna gör det ändå fördelaktigt att investera i skog, menar Skogssällskapet.

– Man kan alltid jämföra med att sätta in pengarna på banken och aktuell bankränta. Skogen har den egenskapen att den alltid har en årlig förräntning i form av tillväxten, säger Ulrik Abelson.

LÄS MER: ”Regeringen förstår inte hur skogsägare känner”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen