Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 14 februari 2018

Ras för föryngringsavverkning i fjällnära skog

Anmälningarna av avverkning av produktiv skogsmarksareal ökade under 2017, visar siffror från Skogsstyrelsen. Men på fjällnära skog sker ett kraftigt ras.

FOTO: IBL

I fjol ökade den anmälda arealen produktiv skogsmark för föryngringsavverkning med 8 procent, till 256 880 hektar, jämfört med året innan. Det visar statistik från Skogsstyrelsen. Totalt inkom under fjolåret 61 942 anmälningar och ansökningar för föryngringsavverkning, varav 3 115 var för annat ändamål än virkesproduktion.

– Generellt handlar det om en ökad efterfrågan på virke med stigande priser som har lett fram till ett ökat behov att avverka, framför allt i Södra Sverige, säger Surendra Joshi, produktansvarig för statistiken på Skogsstyrelsen.

Fjällnära skog minskar

Däremot minskade ansökt areal för föryngringsavverkning i fjällnära skog med närmare 20 procent, till 3 194 hektar, jämfört med 4 003 hektar under 2016. Nivån för 2017 är densamma som 2014.

Kristina Nilsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i södra Lappland, uppger antalet är normalt igen under 2017, sett över en tid bakåt. Detta efter att ha ökat 2015 och 2016.

– Variationen över tid följer i stort sett variationen i virkespriserna, precis som med virkesanmälningar. Samtidigt är det markägare som väntar med sin avverkning, i avvaktan på utredningar och annat som pågår, säger hon.

Konflikt i fjällnära områden

Land Skogsbruk har tidigare beskrivit den konflikt som pågår mellan skogsägare i fjällnära områden och staten efter att Skogsstyrelsen har avslagit ett antal ansökningar om avverkningar. Ett antal skogsägare har stämt staten efter att ha fått avslag.

Utöver det har Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet, som företräder staten när stämningarna hamnar i domstol, beslutat att stoppa ersättningar i fjällnära områden. Ihop med Naturvårdsverket vill man utreda ersättningsnivåerna för att skapa likvärdiga nivåer mellan skogsägare.

Avråder de osäkra

Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, som företräder två av de allmänningar som har stämt staten säger att minskningen av avverkningar i fjällnära skog säkert kan ha ett samband med att staten genom sitt agerande i frågan om ersättning vid nekade avverkningstillstånd har skapat en osäkerhet på marknaden.

– Det finns en lagstadgad ersättningsrätt vid nekade avverkningstillstånd. Om man efter ett sådant beslut inte kommit överens om ersättning inom ett år är man tvungen att stämma staten för att inte förlora rätten till ersättning, säger han.

Staten gör nu inte några överenskommelser om ersättning, så många markägare har tvingats gå till domstol för att inte förlora stora ekonomiska värden.

– I processerna påstår staten att skogen är värdelös och att ingen ersättning ska betalas. I det läget kan man vilja ta det säkra före det osäkra och avvakta tills domstolarna eller regeringen har satt ned foten för att tydliggöra vad som gäller, säger Magnus Norberg.

Ansökningar om tillstånd för avverkning i fjällnära skog och ädellövskog för andra ändamål än virkesproduktion uppgick till endast 50 hektar.

LÄS OCKSÅ: Allt fler fjällskogsägare tvingas stämma staten

Fler vill avverka

Det totala antalet anmälningar avseende avverkning ökade 10 procent, till 65 057, medan antalet ansökningar steg med 10 procent till l 657.

Anmäld areal och ansökt areal produktiv skogsmark avseende tillstånd för avverkning i ädellövskog, ökade 9 procent, till 1 559 hektar. Endast 73 hektar av dessa utgjordes av ansökningar om tillstånd för andra ändamål än virkesproduktion.

Totalt ansöktes det för 7 004 hektar av den produktiva skogsmarken för andra ändamål än virkesproduktion.

Källa: Skogsstyrelsen

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen