Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 27 december 2017

Osäkerhet kring naturvärden påverkar fastighetspriserna

I södra och mellersta Norrland ligger det genomsnittliga marknadsvärdet för skogsfastigheter med mycket äldre skog numera lägre än snittfastighetens. Det visar förmedlingar gjorda av Norrskog. Osäkerhet kring höga naturvärden är en trolig förklaring.

 Clas Tjäder.
Clas Tjäder. FOTO: Norrskog

– Högre sannolikhet att finna höga naturvärden i gammal, grov skog skapar en osäkerhet. Att det i sin tur påverkar marknadspriserna är ganska givet, säger Norrskogs mäklarchef Clas Tjäder.

Enligt Clas Tjäder handlar det om en trend att äldre, virkesrika skogar har tappat i pris gentemot snittfastigheten. Han understryker att pristrenden enbart gäller fastigheter som har förmedlats av Norrskog på den öppna marknaden de senaste fem åren. Norrskog förmedlar i snitt 30 fastigheter per år i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland, enligt Clas Tjäder.

– En pristrend kan ju inte förklaras av en enda faktor. Men att sannolikheten för höga naturvärden har en påverkan på marknaden är logiskt. Skulle skogen exempelvis bli nyckelbiotopklassad så räknas dess värde nästan helt ner, säger Clas Tjäder.

FOTO: Foto: Rolf Segerstedt

Tydligast trend vid äldre skog

Tydligast är den relativa, negativa pristrenden för fastigheter med mycket skog i åldersklassen 130 år och äldre. Här finns det ofta skäl att tro att skogen kan bli föremål för granskning och eventuella restriktioner, enligt Clas Tjäder.

– Den typen av skog värderas inte längre fullt ut i en fastighetsöverlåtelse. Köparna gör riskbedömningar av hur tillgänglig skogen kommer att vara i framtiden. Leder det till en osäker driftkalkyl påverkas budet negativt och i en förlängning även köpeskillingen, säger Clas Tjäder.

Omvända förhållanden

Han säger också att köparna för fem år sedan kunde finansiera fastigheterna genom att avverka virkesrika, ofta äldre, skogar.

– Då var fastigheter med den typen av skog relativt sett högt betalda jämfört med snittfastigheten, i dag är alltså förhållandet det omvända. Samtidigt ser vi en rejäl prisökning på fastigheter med mycket yngre skog, säger Clas Tjäder.

Clas Tjäder säger också att man som mäklare i dag möter en ökad medvetenhet bland köparna när det gäller höga naturvärden och den inverkan de kan ha på fastigheternas marknadsvärde.

– Skogsägarna brukar anpassa sig snabbt och räknar ner marknadsvärdena om det finns skäl till det. Och det har nog redan hänt när det gäller påverkan av potentiellt naturskydd, i alla fall i vårt verksamhetsområde, säger Clas Tjäder.

Större osäkerhet

Land Skogsbruk har varit i kontakt med andra skogsfastighetsmäklare för att få deras bild av hur höga naturvärden påverkar marknaden för skogsfastigheter. Ingen av dem bekräftar att marknadspriserna har påverkats. Däremot upplever de en större osäkerhet på marknaden i dag jämfört med för några år sedan.

PREMIUM: Avverkningsförbudet riskerar bli dyr affär

Relaterade artiklar

Till toppen