Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 23 augusti 2017

Norske Skog nära konkurs

Norske Skog är i kris till följd av en för stor skuldbörda och ett bortblåst eget kapital. Stängs koncernens norska bruk lär betydande volymer massaved hamna på den svenska marknaden.

 Norske Skogs pappersbruk Saugbrugs i Halden.
Norske Skogs pappersbruk Saugbrugs i Halden. FOTO: Wikipedia Commons

De ekonomiska problemen för den Norgebaserade tryckpapperskoncernen har sin grund i en internationell expansion under 90-talet och i början av 2 000-talet. Som mest hörde ett 20-tal pappersbruk till Norske Skog, bland annat i Europa, Nordamerika, och Australien. I dag finns sju hel- eller delägda pappersbruk kvar i koncernen varav två i Norge.

I expansionsivern drog Norske Skog på sig stora skulder samtidigt som efterfrågan på tryckpapper minskade. I dag uppgår skuldbördan till drygt 6 miljarder norska kronor och de pengar som pappersproduktionen genererar räcker inte för att betala räntor och amorteringar. Konkurshotet är överhängande, och koncernledningen arbetar med att få aktieägare och kreditgivare att skjuta till nytt kapital. Syftet är att minska skuldbördan och återskapa ett eget kapital. Norske Skogs koncernchef, Lars Sperre, säger till tidningen Dagens Näringsliv att en lösning bör kunna presenteras före årsskiftet.

Skulle pressa svenska massavedspriser

Norske Skogs norska bruk är Saugbrugs i Halden, nära svenska gränsen i sydost, och Skogn, som ligger på ungefär samma breddgrad som Östersund.

I en krympande norsk skogsindustri är de båda bruken viktiga för de norska skogsägarnas avsättning för massaved. De uppges vara lönsamma i dag, men frågan är hur moderna de är, vilket påverkar investerarnas vilja att driva dem vidare.

Skulle de stängas, eller få rejält neddragen produktion, kan den svenska virkesmarknaden översköljas med norsk massaved. Virkesflöden över norsk-svenska gränsen är för visso inget nytt, östra Norge och västra Sverige utgör i stort sett samma virkesmarknad. Men ett ökat inflöde av massaved från Norge skulle troligen pressa svenska massavedspriser, inte minst i Mellansverige där skogsägarna redan befinner sig i det så kallade ”prisdiket”.

Risk för nedläggning på lång sikt

Enligt finansanalytiker som Land Skogsbruk varit i kontakt med talar det mesta dock för att de norska bruken lever vidare på kort sikt. Det är större sannolikhet att eventuella nedläggningar sker i koncernens utländska produktionsenheter. Men på längre sikt lever även de norska bruken farligt med tanke på att efterfrågan på tryckpapper fortsätter att minska.

Norske Skog

En av världens största tillverkare av tidningspapper med sju hel- eller delägda pappersbruk Australien (2 stycken), Nya Seeland (1), Österrike (1), Frankrike (1) och Norge (2, Halden och Skogn). Huvudkontoret ligger i Oslo.

Årsomsättning: cirka 12 miljarder norska kronor

Årets resultat 2016: 306 miljoner norska kronor

Förbrukning av massaved i Norge: cirka 1,45 miljoner kubikmeter (0,75 miljoner i Skogn och 0,7 miljoner i Halden)

Antal anställda i hela koncernen: cirka 2 500

Årsproduktion, tryckpapper: cirka 2,5 miljoner ton

Bland ägarna fanns tidigare flera skogsägareföreningar. Enligt årsredovisningen för 2016 återstår i dag bara Allskog, med 7500 medlemmar i mellersta Norge. Aktieandelen uppgår till två procent.

Källa: Norske Skog

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen