Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 18 september 2017

Läge att avverka enligt analytiker

Det är läge att avverka skog i höst, anser Danske Bank. En industri på högvarv ger god efterfrågan och bra virkespriser.

FOTO: Rolf Segerstedt

– Det är sällan vi brukar ge det generella rådet till landets alla skogsägare att det är ett bra läge för avverkning, senast tror jag var 2011-12. Men faktum är att mycket talar för att det är ett gyllene tillfälle att avverka just denna höst, säger Johan Freij, chef för affärsområdet skog och lantbruk på Danske Bank i Sverige, i en skriftlig kommentar.

Stark efterfrågan

Både cellulosaindustrin och trävaruindustri håller en hög produktionstakt just nu. Det innebär i sin tur en stark efterfråga på timmer och massaved med höga virkespriser över hela landet som följd.

”För landets 325 000 skogsägare betyder det att de går en ovanligt gynnsam höst till mötes”, skriver banken.

”Vänta inte”

Samtidigt ges skogsägarna rådet att inte vänta för länge med att avverka då virkesmarknaden svänger snabbt. Om ett år kan läget vara helt annorlunda. Dessutom väntas sågverken på sikt pressas av en stark svensk krona, vilket gör svenska varor dyrare på exportmarknaden.

– Vi råder de skogsägare som vill öka sin avverkning att inte invänta ett ännu högre pris utan ta tillfället i akt. För att nyansera rådet kan vi säga att grantimmer är hetare än tall och barrmassaved hetare än löv. När det är tryck i virkesmarknaden förekommer ofta olika premier och tillägg, därför måste skogsägarna själva säkerställa att de får rätt pris, säger Johan Freij.

LÄS OCKSÅ: Fler avverkningar i södra SverigeVirkesbörsen växer snabbt

Relaterade artiklar

Till toppen