Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 29 januari 2019

Kraftig vinstökning i Sveaskog

Sveaskogs rörelseresultat för helåret 2018 ökade till drygt 1,4 miljarder kronor (1,25), vilket motsvarar en ökning på cirka 14 procent. Nu delar bolaget ut 1,1 miljarder (0,9) i utdelning till ägaren staten.

 Sveaskog delar ut 1,1 miljarder kronor till ägaren staten efter en kraftig vinstökning.
Sveaskog delar ut 1,1 miljarder kronor till ägaren staten efter en kraftig vinstökning. FOTO: Ulf Aronsson

– Ett bra marknadsläge har medfört högre priser på våra produkter. Utöver detta har vi trots besvärliga avverkningsförhållanden under en stor del av året förbättrat vår samlade produktivitet och resultat i fasta priser, säger Sveaskogs VD Per-Olof Wedin, i en skriftlig kommentar.

Lägre volym i egen skog

Den positiva effekten av högre priser har till viss del motverkas av fyra procents lägre leveransvolymer från egen skog där marginalerna är högre än för externt anskaffad skogsråvara. Vidare har resultatet påverkats negativt på grund av ökade kostnader i samband med skogsbränder och minskad försäljning av mark som inte är skogsmark.

Ökad omsättning

Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad råvara, ökade med 12 procent till 6 971 miljoner kronor (6 206). Priserna ökade i genomsnitt med 11 procent och de totala leveransvolymerna ökade med en procent, uppger Sveaskog. Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 1 697 miljoner kronor (200).

 Per-Olof Wedin, Sveaskogs VD.
Per-Olof Wedin, Sveaskogs VD. FOTO: Fredrik Persson/Sveaskog

Högre skogstillväxt

I bokslutet uppger Sveaskog att bolaget avser att öka insatserna för att nå ökad skogstillväxt, dels genom att öka andelen areal som gödslas, dels genom att öka andelen förädlade plantor. Bakom beslutet ligger en ökad efterfråga på skogsråvara.

Transparens om naturvärden

Sveaskog meddelar också att bolagets samtliga naturvärdesbedömningar, som görs i samband med avverkningsplanering, nu finns tillgängliga på Sveaskogs hemsida.

– Vi arbetar med ständiga förbättringar och en utökad dialog med till våra skogar knutna intressenter. Genom transparens och samverkan ser vi möjligheter att fortsatt förbättra vårt skogsbruk, kommenterar Per-Olof Wedin.………

LÄS MER: Sveaskog hjälper Italien efter höstens dramatiska stormarLÄS MER: Ny rapport om skogsproduktionLÄS MER: Onödig konflikt mellan två sidor av samma mynt

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen