Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 7 oktober 2017

Kraftig ökning av priset på lövmassa

Priset på lövmassa har stigit kraftigt till nästan samma nivå som barrmassan. Men det är osäkert om det blir någon återställning av priserna på lövmassaved.

Den starka tillväxten för hygienprodukter i världen har gjort att priset för blekt lövsulfatmassa har i år med hela 36 procent och nu ligger nära priset på barrsulfatmassa. Priset på lövmassan tros dock ha nått sin topp och förväntas inte gå om priset på barrmassan, som tros kunna stiga något ytterligare.

– Det ska bli spännande att se hur priset kommer att gå säger, Katrin Heinsoo på Skogsindustrierna.

Goda tider

Det är goda tider för de svenska massabruken. Produktionen har totalt ökat med nästan sex procent i år till 8,2 miljoner ton, enligt Skogsindustriernas senaste rapport. Och priset de 2,9 miljoner tonen som säljs på öppna marknaden har ökat, även om den starkare kronan gjort att den faktiska betalningen för bruken varit densamma.

– Det går bra, både exporten och den svenska produktionen ökat. Och man räknar med en god utveckling på massamarknaden, säger Katrin Heinsoo, som spår en positiv trend även för nästa år.

Priset har justerats ned

De goda tiderna för bruken, och den stora prishöjningen på lövmassa, leder inte automatiskt till högre massavedspriser för skogsägarna. Under året har det i stället varit prissänkningar för björkmassaved i Svealand och Norrland. Just nu varierar priserna på björkmassaved från SCAs 250 kronor kubiken exklusive fraktavdrag till Södras pris på 320 kr/m3fub som inte har något fraktavdrag.

– Industrins massapriser har inte så mycket med massavedspriserna att göra, tyvärr, säger Magnus Juntikka, virkeschef på Skogssällskapet.

Hans analys är att priset på björkmassaved har varit för högt tidigare och nu justerats ned. Men Billerud Korsnäs, Stora Enso, Sveaskog och Södra betalar fortfarande mer för björkmassaveden.

– Björkmassavedspriset har i många år konstigt nog varit högre än barrmassavedspriset, trots att lövmassapriset har varit klart lägre. Det har varit som ett lockpris.

Relaterade artiklar

Till toppen