Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 19 december 2017

Hoppet lever om att Norske Skog ska resa sig

Norska skogsägare hoppas på att Norske Skog ska kunna resa sig efter konkursen.

En drabbad part i konkursen är skogsägarna i skogsägarföreningen Allskog med 7 500 medlemmar, som äger två procent av Norske Skog. Dessutom finns andra andelslag och privata skogsägare bland de 22 000 aktieägarna. De förlorar nu sina pengar.

– Det är inget tvivel om at vi helst skulle ha sett en annan lösning, säger Eilif Due, ordförande i Allskog till skog.no.

”Vidaredrift av Skogn och Halden som betyder något”

Han hoppas nu att Norske Skog får en bra industriell ägare så att de norska bruken kan drivas vidare. Pengarna som förloras i konkursen är inte det viktigaste.

– Det är vidare drift av Skogn och Halden som verkligen betyder något för norska skogsägare och virkesavsättningen i den långa perspektivet.

Norske Skog har sju bruk runt om i världen. Två bruk ligger i Norge, ett i Halden sydost om Oslo och ett i norska Skogn, norr om Trondheim. Tillsammans har de en kapacitet på över en miljon ton tidningspapper, en produkt som tyvärr är en vikande och olönsam produkt på världsmarknaden.

Tog lån för att finansiera satsning

De ekonomiska problemen har varit stora under hela 2000-talet, och nu går börsbolaget Norske Skog i konkurs för att man inte kan betala räntorna på de lån som man tog för att finansiera en stor internationell satsning på tidningspapper.

Försöken att rädda bolaget genom en rekonstruktion och utförsäljning har misslyckats, sedan den största långivaren sagt nej.

– Styrelse och ledning för Norske Skogsindustrier ASA har en längre tid arbetat hårt för att åstadkomma en lösning i samförstånd för att återkapitalisera Norske Skog-gruppen och därmed undvika konkurs för moderbolaget, säger styrelseordföranden Christen Sveås, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Detta arbete hade nått långt och hade brett stöd i oktober och november 2017. Styrelsens beslut att begära konkurs har därför fattats med stor besvikelse över att målet inte nåtts.

Ska säljas på auktion

Nu är planen att Norske Skog ska säljas på en auktion, och för hoppningen är att bolaget får en ny stark ägare. Under den här processen är tanken att driften av de sju pappersbruken i världen ska fortsätta genom det onoterade bolaget Norske Skog AS.

”Driften fortsätter som normalt”

– Konkursprocessen i det noterade moderbolaget förväntas inte medföra några särskilda konsekvenser för Norske Skogs sju pappersbruk. Driften kommer att fortsätta som normalt, säger Christen Sveås.

Om de norska bruken stängs får det stor betydelse för den svenska marknaden för massaved. Ytterligare en och en halv miljon kubikmeter norsk massaved kan behöva hitta köpare i Sverige, och sätter då en stark prispress på marknaden, som just visat tecken på stigande priser.

Bruken konkurrenskraftiga i dagsläget

Men risken för att de norska bruken ska stängas snabbt bedöms som liten. Och hoppet lever bland de norska skogsägarna.

– Båda de norska bruken är konkurrenskraftiga i dag och hotas knappast av nedläggning på kort sikt. Men de kräver nyinvesteringar för att kunna utveckla nya produkter baserade på träfiber, säger Eilif Due.

LÄS MER: Norske Skog ansöker om konkurs

Relaterade artiklar

Till toppen