Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 28 februari 2019

Hamnar hotas av strejk – "mardrömsscenario"

Läget är låst i hamnkonflikten. Nu varslar Hamnarbetarförbundet om storstrejk utan tidsgräns.

– För ett litet land beroende av utrikeshandel är det ett mardrömsscenario, säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens logistik.

 Många kranar i bland annat Göteborgs hamn stoppas onsdag 6 mars om Hamnarbetarförbundets strejkvarsel sätts i verket. Omkring 20 hamnar berörs.
Många kranar i bland annat Göteborgs hamn stoppas onsdag 6 mars om Hamnarbetarförbundets strejkvarsel sätts i verket. Omkring 20 hamnar berörs. FOTO: ADAM IHSE

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar nu om strejk i alla hamnar från den 6 mars tills parterna kommer överens eller varslet dras tillbaka. Totalt berörs omkring 1 000–1 300 medlemmar i runt 20 terminaler och något färre hamnar. I vissa hamnar är LO-förbundet Transport, som inte omfattas av varslet, det dominerande fackförbundet.

Om storstrejken blir ett faktum kan det få långtgående konsekvenser för Sveriges handel med utlandet, enligt Johan Woxenius, vid Göteborgs universitet.

– Tidigare i år hade vi punktstrejker som rullade runt. Då kunde du alltid hitta en annan hamn. Nu är det väldigt mycket allvarligare – om det blir stopp i många hamnar samtidigt och det inte är bestämt hur länge, säger han.

Störningskänslig transport

Redan ett par dagars nedstängning kan få stor påverkan, enligt Woxenius, och på sikt riskeras förtroendet för Sverige som handelsnation.

Något som gör situationen än mer allvarlig är att det som går via hamnarna, både till och från Sverige, särskilt inom Europahandeln är komponenter till industrin. Transportkedjorna är känsliga för störningar.

– Det räcker med att det saknas någon typ av komponent så får du stänga ner hela eller delar av industrin, för att det är kopplat till flera led. Börjar du bryta de kedjorna så att det inte finns förtroende för det – då är det risk för långsiktiga konsekvenser, att du väljer att inte lägga tillverkningssteg i Sverige, säger Johan Woxenius.

Och att hitta alternativa transportvägar kan blir svårt, inte bara på kort sikt.

– Vi har en sådan fart i ekonomin i dag att det finns en massa lastbilar, lastbilschaufförer eller tåg som står och väntar på uppdrag. De rullar redan. Att ta igen missade flöden kommer inte att vara lätt, säger Woxenius.

 Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse ser strejkvarslet som "sista fighten" för att få förhandla lokalt eller centralt om något annat än ett andraavtal.
Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse ser strejkvarslet som "sista fighten" för att få förhandla lokalt eller centralt om något annat än ett andraavtal. FOTO: ADAM IHSE

Facket pressat

Hamnarbetarförbundet är medvetet om att strejken får stora konsekvenser och säger att man är välvilliga till dispenser, exempelvis om strejken kommer att innebära samhällsfarliga effekter.

– Vi har inte för avsikt att skada mer än nödvändigt, säger fackstyrelseledamoten Erik Helgeson.

Han kallar arbetsgivarnas lockoutvarsel i förra veckan ”väldigt dramatiskt”, och något som bland annat kommer att innebära lönesänkningar. Han beskriver arbetsgivarnas behandling av enskilda arbetare som trakasserier och kallar det 30-talsfasoner.

– I den situation som uppkommit har vi pressats till det här svaret, säger Erik Helgeson.

Flera medlarbud

Konflikten handlar om att Hamnarbetarförbundet vill ha ett kollektivavtal likalydande det avtal som Transportarbetareförbundet har, ett så kallat andraavtal.

Bud har lagts fram av oberoende medlare, men dessa har inte accepterats av facket som tyckt att buden varit för lika arbetsgivarnas bud, något som tillbakavisas av arbetsgivarsidan.

– De (medlarna) går inte i våra ledband. Vi tvingas till långtgående eftergifter till Hamnarbetarförbundet. Att vi ska gå med på ett avtal. Det har vi inga önskemål på, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Han ser mycket allvarligt på strejkvarslet:

– Den kommer att drabba Sverige och tredje man, vanliga människor, mycket hårt, säger Mattias Dahl.

LÄS MER: Hamnkonflikten får stor påverkan på skogsindustrin

FAKTA: Hamnkonflikten

– Det finns två fackförbund som organiserar hamnarbetare. Dels det LO-anslutna Transportarbetareförbundet, dels det fristående Hamnarbetarförbundet. Det senare bildades 1972 som en utbrytning ur Transport.

– De två förbunden organiserar grovt räknat ungefär lika många hamnarbetare. I vissa hamnar är något av förbunden helt dominerande, i andra är ”styrkeförhållandet” ganska jämnt.

– Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna har i princip pågått sedan förbundet bildades.

– Arbetsgivaren Sveriges Hamnar hänvisar till industriförbundsprincipen, som säger att för kollektivanställda regleras villkoren i ett avtal per bransch – inte flera. Ett sådant avtal finns sedan många år med Transportarbetarförbundet.

– Arbetsdomstolen fastslog dock för ett år sedan att Sveriges Hamnar är skyldiga att förhandla med Hamnarbetarförbundet om ett centralt avtal.

– Hamnarbetarförbundet uppger att man accepterar ett så kallat andraavtal, som är likalydande med avtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport. Men man vill vara med och förhandla om innehållet i nästa centrala avtal, och framför allt om lokala uppgörelser i hamnarna.

– I det senaste förslaget från Medlingsinstitutet stod dock att ”Rätten och skyldigheten att ingå i förhandlingar om lokala avtal tillkommer enbart parterna i förstahandsavtalet”.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen