Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 26 oktober 2017

Fem strategier som kan visa vägen i skogen

Vad är målet med ditt skogsägande? Är det maximalt netto nu, en virkesrik fastighet eller kanske en artrik mångfaldsskog? Skogsägarföreningen Norra har tagit fram fem strategier för sin rådgivning.

FOTO: Rolf Segerstedt

Skogsägarföreningen Norra har tagit fram fem strategier för sin rådgivning. Dessa strategier ligger som grund för en djupare analys, en skogsägarplan. Den gör Norras rådgivare med hjälp av dataprogrammet Heureka PlanWise, som tagits fram av SLU-forskare.

– Vi ser skogsägarstrategierna som ett sätt att utveckla en individuell rådgivning som det finns ett ökat behov av hos dagens skogsägare. Det är viktigt att skogsägarens mål med ägandet kommer in tidigt i planeringen av skogsbruksåtgärder, säger Andreas Forsberg, skogsekonom på Norra.

Större fastigheter

Han berättar att Norra sedan länge arbetar sig bort från schabloner i skogsbruket för att i stället tillgodose olika skogsägares önskemål om sin skog.

– Många skogsägare har en egen strategi men alla har inte kunskapen för att utveckla den. Nyttan med våra skogsägarstrategier blir att hjälpa dem att hitta mål som leder fram till en handlingsplan.

I första hand vänder sig Norras tjänst till skogsägare med lite större fastigheter, samt till fastigheter med flera delägare.

 Andreas Forsberg, skogsekonom på Norra.
Andreas Forsberg, skogsekonom på Norra.

– Våra strategier kan bli en bra utgångspunkt när ägarna ska diskutera gemensamma mål. De ger dem en chans att enas kring någonting gemensamt, säger Andreas Forsberg.

Skogsägarstrategierna väljs i en digital frågeguide som skogsinspektorn har. Det är det första steget i en process. Nästa steg blir att utifrån vald strategi och en aktuell skogsbruksplan, som Norra kallar skogsägarplan, göra en djupanalys i Heureka av de olika möjligheter som ägaren har.

– När vi gjort analysen så landar det i ett tredje steg, en konkret handlingsplan. Den visar åtgärder som skogsägaren kan göra för att nå sina mål och vilka ekonomiska konsekvenser åtgärderna får, säger Ulrika Wide, specialist skoglig planering hos Norra.

Olika åtgärder

Någon risk för att Norras skogsägarstrategier ska manipulera skogsägaren att bruka sin mark på ett sätt som hen inte vill, ser de inte.

– Handlingsplanen landar i olika åtgärder, men den visar bara på vilka möjligheter som finns. Det som blir tydligt i planen är att både utförda åtgärder i skogen, likaväl som icke utförda, påverkar skogsägarens ekonomi på både kort och lång sikt. Alla tänker kanske inte på att när de inte gör någonting så är det också en strategi som påverkar dem ekonomiskt, säger Andreas Forsberg.

”Totalekonomi ligger bra till”

Användningen av strategierna i rådgivningen har testats under lång tid och i höst är tjänsten en del i Norras erbjudande till skogsägarna i norra Sverige.

– Vilken strategi som blir populärast vet vi inte än men det är klart att ”totalekonomi” ligger bra till för många. Men det beror på vilken ålder skogsägaren har, om man bor på fastigheten och när fastigheten köptes för att nämna några faktorer som påverkar valet. Någon funderar även på ”naturvårds”-strategin och det känns rätt att vi kan ta tillvara familjeskogsbrukets mångfald med många olika individuella strategier och mål, säger Andreas Forsberg.

Fakta: Analysprogrammet Heureka

Heureka PlanWise som används för att analysera Norras Skogsägarplaner är ett datorprogram framtaget av SLU-forskare. Heureka PlanWise skattar följderna av olika skogsskötselåtgärder på upp till 100 års sikt. I den optimeras skogsskötseln alltid efter mål och därför behöver målen definiera innan programmet används. Heureka PlanWise kan både visa konsekvenserna av olika skötselalternativ och föreslå skötselåtgärder för att uppnå skogliga mål.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen