Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 7 september 2017

Det lönar sig att kalibrera

Att skördaren är kalibrerad och mäter rätt har stor betydelse för ekonomin i en virkesaffär. Och det gäller även när skördarmätningen inte ligger till grund för betalningen.

– Det har skapats en bild av att skördarens mätnoggrannhet bara är viktig när mätningen är betalningsgrundande. Men det är minst lika viktigt när man avverkar mot en prislista, säger Jonas Hemmingsson, skördarrevisor på VMF Syd, virkesmätningsföreningen i Götaland.

 Apteringsdator i en slutavverkningsskördare.
Apteringsdator i en slutavverkningsskördare.

Det finns flera olika sätt att sälja virke på. Det som dominerar är avverkningsuppdrag, vilket innebär att köparen avverkar och tillreder virket enligt en prislista. Listan ger olika priser per kubikmeter beroende på stockarnas kvalitet, längd och diameter.

Mätfel kostar pengar. Om prislistan till exempel ger bäst betalt för en viss längd vid en viss toppdiameter får skogsägaren sämre betalt om skördaren kapar en annan längd. Fel diametermätning får samma konsekvenser, enligt Jonas Hemmingsson.

– Det gäller att få högsta ekonomiska utfall från prislistan. Skördaren måste känna av gränsen mellan olika sortiment som klen- och normaltimmer och sågkubb. Grundförutsättningen är att mätnoggrannheten är bra, att maskinerna har bra mätning från de grövsta till de klenaste dimensionerna, säger Jonas Hemmingsson.

Hur kan markägaren ta reda på om maskinen mäter rätt?

– En markägare ska egentligen inte behöva fundera på de här frågorna. Men man får ställa frågan till bolaget eller föreningen som man säljer till om de gör uppföljningar på apteringsresultaten. De flesta större aktörer har nog fokus på detta i dag på ett eller annat sätt, säger Jonas Hemmingsson.

Sedan flera år tillbaka erbjuder VMF Syd certifiering av skördare med löpande kontroller och uppföljningar. Syftet är att en oberoende part, virkesmätningsföreningen, ska säkerställa en korrekt mätning i maskinerna. I dag är cirka 60 procent av slutavverkningsskördarna i VMF Syds område certifierade, bedömer Jonas Hemmingsson.

– Mätningsresultaten är mycket bättre i dag än för åtta, nio år sedan. Förarna har blivit mycket mer medvetna om hur man når en bra mätning i skördarna, säger Jonas Hemmingsson.

På de maskiner som är kvalitetscertifierade enligt VMF Syd finns normalt en dekal som visar att maskinen är certifierad. Det finns också dokument knutna till maskinen som intygar certifieringen.

Relaterade artiklar

Till toppen