Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 3 mars 2019

Deklarationstider - tänk på det här

Inför deklarationen bör skogsägare fundera över sina mål på sikt. Ska skogsfastigheten säljas, överlåtas eller brukas vidare? Enligt skogsekonomen Ulf Brogren har det stor betydelse för bokslutet.

 Ulf Brogren är fastighetsmäklare och skogsekonom på företaget Areal i Växjö. Här är han i sin egen skog utanför Kisa i Östergötland.
Ulf Brogren är fastighetsmäklare och skogsekonom på företaget Areal i Växjö. Här är han i sin egen skog utanför Kisa i Östergötland. FOTO: Henrik Dammberg

De långsiktiga målen styr hur en skogsägare bör deklarera. Därför är det viktigt att tänka igenom vilka mål man har på fem års sikt, menar Ulf Brogren, fastighetsmäklare och skogsekonom på företaget Areal i Växjö.

– En del skogsägare har en kort planeringshorisont. Man gör det som känns rätt för stunden utan särskilt mycket tanke på de långsiktiga effekterna, säger han.

Ett exempel är den som står inför ett generationsskifte. Skogsägaren kan förbereda överlåtelsen skattemässigt genom att via avverkningsrätter avveckla underskott.

Fem viktiga skatteregler för skogsägare

1. Skogsavdrag. Vid köp: Får göras med högst hälften av skogsfastighetens anskaffningsvärde.

2. Skogskonto. Innebär uppskjuten beskattning på 60 procent av inkomsten från en avverkningsrätt.

3. Periodiseringsfond. Beskattningen på 30 procent av inkomsterna kan skjutas upp i sex år genom att avsättas till en periodiseringsfond.

4. Expansionsfond. Den som vill utöka verksamheten kan avsätta pengar i fond, som beskattas med 22 procent. Återbetalas när slutbeskattning sker

5. Positiv räntefördelning. En viss del av inkomsten från näringsverksamhet kan beskattas som kapital med 30 procent. Räntefördelningsunderlaget räknas ut genom att ta tillgångar minus skulder. Outnyttjat fördelningsbelopp kan sparas till senare år.

Att bygga upp skogskonton som följer fastigheten efter överlåtelsen kan också vara bra. Liksom att skatta fram periodiseringsfonder, som ändå kommer återföras.

– Varje situation är unik så generella råd är svårt att ge, säger Ulf Brogren.

Räntefördelning

Ett skattetekniskt verktyg som alltid bör användas genomtänkt är den positiva räntefördelningen, där en viss del av skogsinkomsten kan beskattas som kapital med 30 procent. Räntefördelningsunderlaget avgörs bland annat av lånens storlek.

Många skogsägare kämpar med att amortera lån på både villan och skogen. Den som i stället prioriterar att betala av skulden för skogsfastigheten ser samtidigt till att höja räntefördelningsunderlaget.

– Sett till ett enskilt år kanske inte varje enskild åtgärd har så stor betydelse, men över tid kan förutsättningarna förbättras med aktiva beslut, säger Ulf Brogren.

Återföring

Om skogsfastigheten ska säljas om några år kan det vara att bra att bygga upp sin sparade räntefördelning. Den kan användas i samband med beskattningen vid försäljningen då utnyttjade skogsavdrag ska återföras. Det kan för denna skogsägare vara läge att ligga lågt med slutavverkandet de sista åren.

Men det inte är säkert att just räntefördelning är mest fördelaktigt för alla. För pensionärer är det viktigt att veta att den pensionär som bedriver aktiv näringsverksamhet kan ha en något lägre skatt på inkomster från näringsverksamhet än på inkomst av kapital.

Duktiga på skogsekonomi

Ulf Brogrens erfarenhet är att aktiva skogsägare generellt är duktiga på skogsekonomi.

De som köper en skogsfastighet eller deltar aktivt i ett generationsskifte sätter sig vanligtvis in i vilka skattevillkor som gäller, eftersom det rör sig om mycket pengar.

Få nyheter

Inför årets deklarationssäsong är det få nyheter och ändringar. Ungefär samma skatteregler har gällt seden 1994.

– Det handlar alltså i stort om att på samma sätt som tidigare år använda de regler som skogsägarna är vana vid på bästa möjliga vis, säger Ulf Brogren.

Ulf Brogrens råd kring bokslut och deklaration

Tänk igenom målen. Gör en långsiktig planering för ditt skogsbruk. Skriv ner dina ekonomiska och oekonomiska mål på fem år? När ska du gå i pension, sälja eller överlåta? Dina mål har betydelse för hur du deklarerar.

Läs på. Läs in dig på skattereglerna eller ta hjälp om du inte har tid eller lust med detta. För företagare som lever på sin verksamhet är det viktigt att inte glömma bort behov av sjukpenninggrundande inkomst.

Överskott. Försök placera överskott på konto med ränta för att få avkastning. Eller om räntefördelningsunderlaget och nattsömnen så medger, ta ut pengarna från näringsverksamheten och placera i andra tillgångar, som exempelvis värdepapper.

LÄS MER: Carola får överta skogskonto utan att beskattas

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen