Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 26 februari 2019

Carola får överta skogskonto utan att beskattas

När Carola Robertssons man dog beskattades överlåtelsen av skogskontot med 114 000 kronor. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt Skatteverkets beslut.

– Det känns bra. Det är mycket pengar för mig, säger hon.

 Carola Robertsson behöver inte beskatta skogskontot som hon övertar efter sin man död.
Carola Robertsson behöver inte beskatta skogskontot som hon övertar efter sin man död. FOTO: Gunnar Andersson

2009 infördes en lagändring som gjorde det möjligt att överlåta skogskonton till närstående i samband med arv, testamente, gåva eller bodelning. Syftet var att underlätta generationsskiften av jord- och skogsbruksfastigheter.

Skulle beskattas med 114 000

I oktober 2015 dog Carola Robertssons man Kurt. De hade en gemensam skogsfastighet i Gustavsberg utanför Sorsele.

– Vi bodde där i över 40 år och köpte under åren till lite mera skog, berättar hon.

När maken Kurt dog i oktober 2015 gjordes en bouppteckning av konsultfirman Thiger Skog och Mäklarbyrå i Lycksele. Bouppteckningen registrerades i mars 2016 och där ingick överlåtelsen av ett skogskonto med ungefär 500 000 kronor.

– Men när vi fick deklarationsbeslutet i september hävdade Skatteverket att Carola skulle betala 114 000 kronor i skatt på skogskontopengarna, säger Per Thiger.

Planerat gemensamt

Carola Robertsson och hennes man skötte tillsammans om sin skog. Röjning och lite gallring gjorde de själva medan avverkningen lejdes bort.

– Det var väl mest Kurt som höll på i skogen, men jag har varit med och planterat mycket genom åren, berättar hon.

Tanken är nu att genomföra ett generationsskifte de kommande åren. Carolas alla fyra barn med familjer bor kvar i nära anslutning till skogsfastigheten.

– Själv har jag flyttat in till Sorsele så nu är det dags för nästa generation att ta över, säger Carola.

Måste göras samma år

Skatteverket underkände överlåtelsen av skogskontot till Carola. Som skäl angavs att ett dödsbo inte kan överföra medel på skogskontot utan beskattning om skiftet av dödsboet inte gjordes samma år som den tidigare ägaren avled.

– Det tyckte vi stred mot allt sunt förnuft. Det skulle ju innebära att man vid arv aldrig kan överföra ett skogskonto utan att det beskattas, om personen dör i slutet av ett år, säger Per Thiger.

Därför vände de sig till LRF:s skatteexpert Urban Rydin som begärde omprövning av Skatteverkets beslut och fick medhåll i ett förhandsbesked som Skatterättsnämnden beslutade om.

Skattevekrets tolkning saknar stöd

När frågan nu slutligen avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar de i sitt beslut att den tolkning som Skatteverket förespråkar helt saknar stöd, vilket innebär att Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked fastställs.

– Det är skönt att det äntligen är klart. För mig handlar det om mycket pengar, säger Carola Robertsson.

Fakta: Högsta förvaltningsdomstolens beslut

2009 infördes en lagändring som gjorde det möjligt att överlåta skogskonton till närstående i samband med arv, testamente, gåva eller bodelning. Syftet var att underlätta generationsskiften av jord- och skogsbruksfastigheter. Men Skatteverket underkände flera överlåtelser av skogskonton eftersom de gjordes av dödsbon och att de inte gjordes samma år som den tidigare ägaren avled. Då valde LRFs skatteexpert, Urban Rydin, att överklaga Skatteverkets hållning eftersom den skulle innebära att en fastighetsägare som avlider sent på året inte skulle kunna överlåta skogskonton. Det skulle också avsevärt försvåra generationsskiften. LRFs hållning fick också medhåll i förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Nu har frågan slutligen avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen som i sitt beslut konstaterar att den tolknings om Skatteverket förespråkar helt saknar stöd, vilket innebär att Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked fastställs. Beslutet innebär att det är möjligt att, under vissa förutsättningar, överlåta skogskonton till närstående i samband med arv, testamente, gåva eller bodelning utan att det beskattas.

Bra verktyg för skogsägare

Precis som många andra skogsägare, använde Carola och Kurt Robertsson skogskontot för att över åren jämna ut inkomster och utgifter kopplade till skogsfastigheten.

– Skogskonto är ett enkelt sätt att få en resultatutjämning för skogsägare som ju oftast inte har en kontinuerlig intäkt, säger Anna Thiger.

Hur mycket skatt Carola Robertsson nu kommer att få betala kommer att visa sig de närmaste åren.

– Det beror på hur man väljer att ta ut från skogskontot. Varje uttag tas upp till beskattning, men det kan även bli så lite som noll beroende på om hon väljer investera i skötsel och underhåll på fastigheten, förklarar Anna Thiger.

”Ett prejudikat med stor betydelse”

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen innebär att det, under vissa förutsättningar, nu är möjligt att överlåta skogskonton till närstående i samband med arv med året för registrering av bouppteckning som överlåtelsetidpunkt samt vid testamente, gåva eller bodelning utan att det beskattas.

– Det här är ju ett prejudikat så det har stor betydelse. Viktigt är att om någon drabbats av detta i samband med dödsfall, kan man begära rättning av en deklaration sex år bak i tiden, säger Per Thiger.

Fakta: Skogskonto

Tanken med skogskonto är att ge skogsägare möjlighet att dela upp skogsinkomster under flera år och att täcka kommande års utgifter för drift, underhåll och investeringar i fastigheten. Skogskontot är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo, varje delägare i en samäga har alltså sina egna skogskonton. Varje år får man sätta in på skogskonto i endast en bank. Pengarna måste stå inne på kontot minst fyra månader och får finnas kvar på skogskontot i maximalt tio år.

I takt med att skogsägaren gör uttag från skogskontot tas intäkten upp till beskattning. Minsta uttag är 1000 kr och uttag kan göras ett eller flera år under kontots löptid. Den ränta som erhålls tas inte upp till beskattning som en vanlig ränteinkomst utan räntan läggs till kontobeloppet och beskattas som skogsinkomst vid uttaget.

Källa: LRF Konsult

LÄS MER: Skogskonto får överlåtas utan skatt

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen